Zorgbureau Brabant BV
Zorgbureau Brabant BV
 Met verwijzing 
Productcodes Begeleiding (Jeugd) en Beschermd Wonen (Wmo)
Locaties Son en Breugel en Eindhoven

Postbus 240, 5690AE Son en Breugel

  0653204216
  Bereikbaar: werkdagen

Zorgbureau Brabant BV

Uitgebreide omschrijving

Zorgbureau Brabant richt zich op mensen die vanwege psychische/psychiatrische problematiek of vanwege een verstandelijke beperking hulp zoeken op gebied van zelfstandig leven, wonen of maatschappelijke deelname in de vorm van dagbesteding, werk-leertrajecten of sociale activering. Wij begeleiden kinderen, jongeren en volwassenen. Door de kleinschaligheid zijn de lijnen kort en kan de hulp snel geregeld worden. Zorgbureau Brabant staat voor gedegen, eerlijke, respectvolle omgang met cliënten die onze hulp vragen. De cliënt zelf bepaalt de mate waarin hij hulp en ondersteuning wenst te krijgen. Op basis van onze expertise en deskundigheid gaan we mét en vóór de cliënten aan de slag. Alle medewerkers zijn relevant opgeleid op HBO en/of MBO niveau met veel ervaring in het werken met de doelgroep. In onze visie heeft elk mens recht op ondersteuning om vaardigheden en gedrag zo te ontwikkelen dat hij zo goed mogelijk mee kan komen en mee kan doen in de maatschappij. Ons streven is om cliënten zo zelfstandig mogelijk laten wonen, werken en leven. Ons doel is een aandeel leveren in verbetering van de situatie van een cliënt. Dit willen we voor en met de cliënten bereiken. Voor Zorgbureau Brabant is kwaliteit van haar dienstverlening essentieel. Zorgbureau Brabant is ISO 9001:2015 gecertificeerd. Voor verwijzers en clienten  betekent dit dat u kiest voor een goede en veilige zorgverlener. Op deze manier heeft u de zekerheid dat een organisatie voldoet aan de beroeps- en ondernemerseisen. Ook is Zorgbureau Brabant  een SBB erkend leerbedrijf (voorheen Calibris). We kunnen stagiaires inzetten voor verschillende taken en werkzaamheden binnen onze instelling. De studenten doen passende praktijkervaring op, krijgen goede begeleiding en zijn verzekerd van een goede stageplaats. Wij dragen direct bij aan de vorming van gekwalificeerde arbeidskrachten. Stel u heeft u een klacht? Wij zijn aangesloten bij de Klachtenportaal Zorg. Ondanks onze inspanningen, blijft het mogelijk dat de dienstverlening niet naar tevredenheid is verlopen. Immers: het blijft mensenwerk. In dit geval kan Klachtenportaal Zorg u verder helpen.

Als zelfstandig functioneren niet vanzelf gaat staan de professionals van Zorgbureau Brabant klaar om u maximaal te ondersteunen.

Samenwerking met partners

Zorgbureau Brabant werkt graag samen met andere organisaties. We werken vaak samen met het Fact team en Opsy van de GGZ, we werken samen met Wijeindhoven, met Neos en wij zullen bij iedere nieuwe client contact zoeken (indien gewenst en nodig) met eerdere hulpverleners, huisarts, netwerk van de client zelf, consulenten, scholen. We willen hiermee de zorg zoveel mogelijk bundelen en duidelijk in beeld hebben wie wat doet en dit op elkaar afstemmen.

Ten aanzien van Beschermd wonen werken we samen met particuliere makelaars. 

Laatst bijgewerkt: 04-08-2022

Specificaties

KvK 68396252
AGB WMO 98102239
AGB Jeugd 98102239
Telefoonnummer 0653204216
Website http://www.zorgbureaubrabant.nl 
Aantal werknemers
10-100
Leeftijd 0 tot 18 jaar, 18 tot 27 jaar en 28 tot 65 jaar
Specialisatie AD(H)D, Autisme, Zelfstandig wonen, Hechtingsproblematiek, Persoonlijkheidsstoornis, Psychose en Verstandelijke beperking
Locatie ondersteuning Thuis/ambulant
Kenmerken dagbesteding Schilderen/tekenen, Houtbewerking en Knutselen
Productcodes

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locaties:
Son en Breugel 
Postbus 240, 5690AE Son en Breugel
Bereikbaar: werkdagen
Eindhoven 
St Trudoplein 5, 5616GZ Eindhoven
Bereikbaar: werkdagen

Diensten

Begeleiding (Jeugd)
Beschermd Wonen Wmo
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: