Merk Hoe Sterk
Merk Hoe Sterk
 Met verwijzing 
Productcode Begeleiding (Wmo)
Locaties Hedel en Driebergen-Rijsenburg

Dominee Bakkerushof 11, 5321HS Hedel

  0651207997
  Bereikbaar: werkdagen

Merk Hoe Sterk

Uitgebreide omschrijving

Beschrijving Merk Hoe Sterk (MHS)

 

Merk Hoe Sterk (MHS) is sinds december 2020 ISO9001 gecertificeerd; dit omdat wij het uitermate belangrijk vinden dat de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening zich op een controleerbaar niveau bevindt. Dit uiteraard in combinatie met een kwalitatieve bedrijfsvoering welke op deze wijze ook controleerbaar is.

Onze doelgroep betreft cliënten (bij MHS “cursisten” genoemd) waarbij sprake is van PTSS, C-PTSS, depressie en/of burn-out . Wij begeleiden deze mensen voorafgaand, tijdens en/of na hun behandeling bij een behandelaar of GGZ-instelling. Wij werken nauw samen met behandelaars en instellingen die PTSS-behandelingen bieden. MHS behandeld niet maar biedt ondersteuning d.m.v. pragmatische ambulante begeleiding. MHS heeft met een 50-tal gemeenten in Nederland een overeenkomst Zorg in Natura met betrekking tot WMO, met name specialistische begeleiding “middel- zwaar” en “zwaar”. Daarnaast heeft MHS een Raamovereenkomst met het UWV landelijk met betrekking dot dezelfde specialisatie en gericht op dezelfde doelgroep.

 

De vervolg/nazorg zoals door Merk Hoe Sterk wordt geboden, wordt vormgegeven in de innovatieve en geheel op de praktijk gerichte aanpak ‘MHS-TotaalÒ’. Dit betreft een 8-tal modules die afhankelijk van de betreffende hulpvragen en doelstellingen kunnen worden ingezet. Aan de hand van een Plan van aanpak zal dit worden ingevuld.

Deze 8 modules zijn: 1. MHS Psychosociaal; 2. MHS Fysiek; 3. MHS Mentaal; 4. MHS Woede- en emotiebeheersing; 5. MHS Beter slapen – minder stress; 6. MHS E-coaching / E-Health; 7. MHS Modulaire Re-integratie en WerkFit maken (UWV); 8. MHS mobiliteit.
‘MHS-TotaalÒ’ is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de gespecialiseerde GGZ-organisatie Psytrec en sluit aan bij de evidence based behandelmethodes van de verwijzende zorginstellingen.

 

Voor zover gewenst en toegestaan (AGV wetgeving) werken wij samen met de gemeentelijke toegangsverlener en andere zorgaanbieders om te kunnen komen tot een passende en juiste zorg- en dienstverlening. Wij staan open voor een eventuele deelname aan bijvoorbeeld de genoemde Leertuin over de privacy en/of de marktconsultaties.


Onze individuele en integrale zorg- en dienstverleningsproducten maken het mogelijk om effectief en adequaat in te spelen op de specifieke vragen en behoeften van onze cursisten.

 

Wij vinden het van belang om samen met de gemeentelijke toegangsverlener(s) en eventuele andere partijen te werken aan een gemeenschappelijke taal bij toewijzing en administratie. Hierbij zijn onze cursisten geholpen, maar hierdoor zullen zeker ook de administratieve processen zo goed mogelijk verlopen. En dat werkt dan kostenbesparend.

 

Samenwerking met gemeente, plaatselijke en regionale gezondheidszorg zit in ons DNA. Wij weten dat dit aan zowel onze cursisten als aan de samenwerking met voornoemde instanties ten goede komt en nodig is om tot een optimale zorg te komen.

 

Merk Hoe Sterk is erop gericht om de cursist gedurende een beperkte tijdspanne (6 maanden tot maximaal 1½ jaar) de door ons ontwikkelde en geboden nazorg te bieden. De praktijk leert ons dat verreweg de meeste cursisten daarna in voldoende mate zelfredzaam zijn en (weer) kunnen participeren in de maatschappij.

Samenwerking met partners

MHS maakt geen gebruik van zogenaamde partners, maar maakt gebruik van bij ons aangesloeten coaches door heel het land.

Laatst bijgewerkt: 18-05-2021

Specificaties

KvK 73378453
AGB WMO 98103855
AGB Jeugd 98103855
Telefoonnummer 085-1306355
Website  www.merkhoesterk.com 
Aantal werknemers 0-10
Leeftijd 18 tot 27 jaar, 28 tot 65 jaar en 65 jaar en ouder
Specialisatie Angststoornis
Locatie ondersteuning Ondersteuning op locatie, Thuis/ambulant en Online hulp/voorlichting
Kenmerken dagbesteding
Gecontracteerde productcodes   Begeleiding (Wmo) met verwijzing

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locaties:
Hedel 
 Hoofdvestiging
Merk Hoe Sterk B.V.
Dominee Bakkerushof 11, 5321HS Hedel
Bereikbaar: werkdagen
Driebergen-Rijsenburg 
 Nevenvestiging
Merk Hoe Sterk B.V.
Hoofdstraat 260, 3972LL Driebergen-Rijsenburg
Bereikbaar: werkdagen

Diensten

Begeleiding (Wmo)