Bekijk 14 organisaties

 • Zorgboerderij 'de Vennekuus'

  Zorgboerderij 'de Vennekuus'

   Met verwijzing 

  "de Vennekuus" een varkenshouderij in combinatie met zorg voor kinderen van 4 t/m 14 jaar licht verstandelijk beperkt, ad(h)d en/of ASS en kinderen die behoefte hebben aan ruimte, structuur en duidelijkheid.

 • Active4you

  Active4you

   Met verwijzing 

  Active4you biedt gespecialiseerde ondersteuning aan kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met waarbij er sprake is van een licht verstandelijke beperking (LVG), gedrags-, ontwikkelings en/of opvoedingsproblematiek.

   

 • Gemeente Veldhoven

  Gemeente Veldhoven

   Met verwijzing   Zonder verwijzing 

  U doet veel zelf in het dagelijks leven. Soms helpen uw familie, vrienden en buren u daarbij. Is hun hulp niet genoeg voor u? Dan kan Gemeente Veldhoven u helpen.

 • Stichting Lunet zorg

  Stichting Lunet zorg

   Met verwijzing 

  "Samen werken aan een goed leven."

  Een goed leven is wat je er zelf van maakt. Op je eigen manier, passend bij jouw mogelijkheden en persoonlijke wensen. Heb je hier hulp bij nodig, kom dan eens met Lunet praten.

 • SZZ, Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

  SZZ, Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

   Met verwijzing 

  SZZ doet de zorginkoop, contractbeheer, administratie en verantwoording WMO, Jeugdwet en WLZ voor de aangesloten leden met een zorgboerderij. Daarnaast ondersteunt zij haar leden bij ontwikkeling kwaliteit, kennis & innovatie aanbod.

 • Stichting Pluryn Groep

  Stichting Pluryn Groep

   Met verwijzing 

  Pluryn biedt kinderen en jongeren met een verstandelijke handicap en/of  psychiatrische problematiek begeleiding en behandeling op basis van de (intensieve) zorgvraag. De individuele zorgvraag van het kind staat hierbij centraal.

   

 • SWZ

  SWZ

   Met verwijzing 

  SWZ ondersteunt mensen met een lichamelijke beperking,(ernstig) meervoudige beperking (EMB) en mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) in alle fasen van hun leven, om zoveel mogelijk op eigen kracht mee te doen in de maatschappij

 • GewoonUNIEK

  GewoonUNIEK

   Met verwijzing 
  GewoonUNIEK biedt individuele begeleiding, groepsbegeleiding, NSO, BSO, logeerweekenden en logeer(mid)weken Verder kunt u bij ons terecht voor Brainblocks, MatriXcoaching, BARS-behandelingen, Sociale Vaardigheidstrainingen
 • Lot of kids

  Lot of kids

   Met verwijzing 

  Lot of kids biedt diverse vormen van hulpverlening (begeleiding individueel, begeleiding groep en logeerweekenden) aan kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis.

 • Severinus

  Severinus

   Met verwijzing 

  Severinus is dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Primair voor mensen van jong tot oud met een verstandelijke beperking.

 • Autismebegeleiding.nl B.V. (ook genoemd regionaal autismecentrum)

  Autismebegeleiding.nl B.V. (ook genoemd regionaal autismecentrum)

   Met verwijzing 

  Het Regionaal Autisme Centrum biedt diagnostiek en behandeling, gespecialiseerde begeleiding, (toeleiding naar) dagbesteding, beschermd wonen, arbeidsbegeleiding en -toeleiding voor mensen met autisme in alle levensfasen.

 • Amarant

  Amarant

   Met verwijzing 

  Amarant biedt ondersteuning, zorg en behandeling aan mensen met een beperking in iedere levensfase, variërend van lichte ondersteuning aan huis tot zeer intensieve specialistische zorg.

 • Stichting Pactum (voorheen BJ)

  Stichting Pactum (voorheen BJ)

   Met verwijzing 

  Pactum (voorheen BJ) is specialist bij complexe ontwikkel- en gedragsproblemen tot 27 jaar.

 • Steur training&begeleiding

  Steur training&begeleiding

   Met verwijzing 

  Steur Training & begeleiding BV begeleid kinderen, jongeren en hun gezinnen, Daarnaast bieden wij begeleiding 18+  als natraject voor jongeren die als jeugdige door ons begleeid zijn , ook jonge volwassene zijn welkom.