Bekijk 44 organisaties

 • Stichting Zorgatelier Pinokkio

  Stichting Zorgatelier Pinokkio

   Met verwijzing 

  In 2014 zijn  we begonnen mett en dagbesteding voor NAH clienten en lichamelijke clienten.

 • Stichting Archipel

  Stichting Archipel

   Met verwijzing 

  Wij willen u in staat stellen om baas te blijven over uw eigen leven en over de dienstverlening die u daarbij nodig heeft.

 • DagBest BV

  DagBest BV

   Met verwijzing 

  Bij DagBest begeleiden wij ouderen die de regie over hun leven dreigen kwijt te raken door bijvoorbeeld dementie of een lichamelijke beperking. Ook ouderen die behoefte hebben aan meer sociaal contact en structuur, zijn van harte welkom.

   

 • Gemeente Veldhoven

  Gemeente Veldhoven

   Met verwijzing   Zonder verwijzing 

  U doet veel zelf in het dagelijks leven. Soms helpen uw familie, vrienden en buren u daarbij. Is hun hulp niet genoeg voor u? Dan kan Gemeente Veldhoven u helpen.

 • Stichting De Buitenkansen

  Stichting De Buitenkansen

   Met verwijzing 

  Stichting De Buitenkansen biedt, onder professionele en ervaren begeleiding, arbeidsmatige dagbesteding aan op de boerderij en in het bos. De dagbesteding is een buitenkans om in een gezonde omgeving vorm te geven aan herstel of ontwikkeling. 

 • Coöperatie DichtbijZorg U.A.

  Coöperatie DichtbijZorg U.A.

   Met verwijzing 

  Coöperatie DichtBijZorg U.A. biedt ggz ambulante begeleiding vanuit de WMO aan volwassenen en ouderen met psychiatrische, psychosociale en/of verslavingsproblemen of aan mensen met niet aangeboren hersenletsel.

 • Stichting Lunet zorg

  Stichting Lunet zorg

   Met verwijzing 

  "Samen werken aan een goed leven."

  Een goed leven is wat je er zelf van maakt. Op je eigen manier, passend bij jouw mogelijkheden en persoonlijke wensen. Heb je hier hulp bij nodig, kom dan eens met Lunet praten.

 • Zorgboerderij De Hooiberg Bladel

  Zorgboerderij De Hooiberg Bladel

   Met verwijzing   Zonder verwijzing 

  We bieden herstelondersteunende zorg in de vorm van beschermdwonen, dagbesteding en ambulante begeleiding aan mensen die vast lopen in het leven. Vaak hebben ze hierbij psychische klachten zoals psychoses, angsten, moeite met vertrouwen etc.

 • Trend Zorg Veldhoven B.V.

  Trend Zorg Veldhoven B.V.

   Met verwijzing 

  Trend Zorg Veldhoven biedt woonbegeleiding en ambulante begeleiding aan jeugd, jong volwassenen (18+) met een gedrag- en/of ontwikkelingsstoornis aangeboden in Zorg in natura WMO en WLZ.

 • SZZ, Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

  SZZ, Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

   Met verwijzing 

  SZZ doet de zorginkoop, contractbeheer, administratie en verantwoording WMO, Jeugdwet en WLZ voor de aangesloten leden met een zorgboerderij. Daarnaast ondersteunt zij haar leden bij ontwikkeling kwaliteit, kennis & innovatie aanbod.

 • Stichting Sint Annaklooster

  Stichting Sint Annaklooster

   Met verwijzing 
  Sint Annaklooster is een persoonlijke en betrokken organisatie. Bevlogen medewerkers en vrijwilligers bieden hartverwarmende, kleinschalige, specialistische zorg op maat aan de 'kwetsbaren' in de samenleving.
 • GGzE

  GGzE

   Met verwijzing   Zonder verwijzing 

  Stap voor stap op eigen benen. GGzE biedt je houvast.

 • 't Geitenboerke

  't Geitenboerke

   Met verwijzing 

  Zorgboerderij ’t Geitenboerke
  Iedereen kan iets, daar zijn we van overtuigd. We kijken graag samen met onze hulpboeren, waar de kwaliteiten liggen en hoe we hen een zinvolle, gestructureerde dagbesteding kunnen bieden.

 • Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting (NEOS)

  Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting (NEOS)

   Met verwijzing   Zonder verwijzing 

  Neos biedt maatschappelijke (crisis)opvang, beschermd wonen en herstelgerichte begeleiding voor mensen die dakloos of thuisloos zijn of dreigen te worden. Het gaat om volwassenen, jongeren, gezinnen en slachtoffers van huiselijk geweld.

 • Springplank040

  Springplank040

   Met verwijzing 
  Werk is de katalysator voor elk mens! Springplank biedt perspectief aan mensen die in een uitzichtloze situatie lijken te zitten. Ons doel is om (dreigend) dakloze mensen weer te laten aansluiten. Ze het gevoel te geven, dat ze er toe doen