Breinz
Breinz
 Met verwijzing 
Productcode Behandeling (Jeugd)
Locatie Eersel

Gebint 1-U, 5521WD Eersel

  06-52012287/06-12630341
  Bereikbaar: werkdagen

Breinz

Uitgebreide omschrijving

In onze vise op zorg voor kinderen en jeugdigen vinden we kleinschaligheid en persoonlijke aandacht belangrijke kernwaarden, met laagdrempelige toegang tot zorg, dichtbij huis, doen wat nodig is (zodat kinderen en jongeren niet langer dan nodig in behandeling zijn), korte lijnen en expliciete aandacht voor samenwerking met ouders, verwijzers en andere behandelaren. Met deze kernwaarden in onze visie en de keuzes voor de producten en gemeenten willen we vasthouden aan de kracht van onze praktijk en vanuit passie, expertise en energieke toewijding werken.

Het kind staat centraal en als kinder- en jeugdpsychologen vinden wij het belangrijk dat het kind zich bij ons op zijn/haar gemak voelt en zich prettig voelt bij de behandeling. Ouders zien we als belangrijke mede-behandelaren en zij worden, afhankelijk van de leeftijd van het kind, nauw betrokken bij het traject om zo in samenwerking te komen tot beantwoording van de hulpvraag. We werken graag praktisch en oplossingsgericht, maar wel altijd op basis van een gedegen analyse en wetenschappelijk verantwoorde inzichten. We werken hierbij graag vanuit de sterke kanten en mogelijkheden van het kind en diens ouders. Er wordt verder integratief gewerkt, door uit de verschillende behandelmethoden en therapierichtingen datgene te gebruiken en samen te voegen wat voor het kind helpend is. Naast de gebruikelijke behandelmethoden en protocollen vanuit de cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie biedt Breinz specifiek de Cogmed-training en EMDR-threapie aan. 

Naast behandeling biedt Breinz de mogelijkheid om psychologisch onderzoek te verrichten, indien dit aanvullend nodig is om tot een analyse van de problematiek en passende behandelinterventies te komen.  Hierbij zijn meerdere typen psychologisch onderzoek mogelijk:

  • Intelligentieonderzoek: onderzoek naar het niveau van functioneren van het kind.
  • Neuropsychologische screening: onderzoek op de belangrijkste neuropsychologische gebieden als aandacht/concentratie, geheugen, mentale inhibitie en flexibiliteit.
  • Sociaal-emotioneel/persoonlijkheidsonderzoek: onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling en persoonlijkheidsontwikkeling. 

Naast het testonderzoek baseren we ons beeld op informatie vanuit de context, door o.a. hetero-anamnese, ontwikkelingsanamnese, schoolobservatie, thuisobservatie.

Samenwerking met partners

Breinz heeft contracten met de gemeenten Bergeijk, Eersel, Bladel, Reusel-de Mierden, Valkenswaard en Veldhoven voor het bieden van "Ambulate jeugdhulp regulier middel en zwaar" en voor diagnostiek. In vertaling naar de praktijk, betekent dat wanneer er sprake is van enkelvoudige psychische klachten binnen een redelijk draagkrachtig systeem er gedacht kan worden aan de kortdurende zorg van Breinz. Wanneer er sprake is van meervoudige, complexe problematiek, al dan niet in combinatie met kwetsbaarheid in het systeem, waarvoor langdurende behandeling geïndiceerd is, is verwijzing naar tweedelijnszorg meer passend. Breinz is tevens geen passende doorverwijspartner in het geval van crisisgevoelige problematiek. 

Breinz vindt samenwerking met verschillende hulpverleningspartners in de regio belangrijk. Hoe we dit vorm geven, kunt u hieronder lezen. 

Breinz is aangesloten bij Psyzorg, een samenwerkingsverband van psychologen in de regio Zuidoost-Brabant. Op de website van Psyzorg staan de aangesloten psyologenpraktijken met bijbehorende wachttijden.

Breinz is onderdeel van het multidisciplinair samenwerkingsverband binnen het gezondheidscentrum Dolium, waar Breinz gevestigd is. Dit betreft het kinderteam, waarin meerdere disciplines (o.a. kinderfysiotherapie, kinderergotherapie, logopedie, haptonomie) met elkaar samenwerken voor diagnostiek en behandeling rondom kinderen en jongeren. 

Breinz overlegt op casusniveau graag met alle betrokkenen rondom het kind c.q. de jongere. Te denken valt aan school, CJG+, huisarts, kinderarts, verwijzer en andere behandelaren.

 

 

Laatst bijgewerkt: 25-08-2022

Specificaties

KvK 64942775
AGB WMO 94058928
AGB Jeugd 94058928
Telefoonnummer 0612630341
Website https://www.breinz.nl 
Aantal werknemers
0-10
Leeftijd 0 tot 18 jaar
Specialisatie
Locatie ondersteuning Ondersteuning op locatie
Kenmerken dagbesteding
Productcodes Behandeling (Jeugd) met verwijzing

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:
Eersel 
 Hoofdvestiging
Breinz, psychologiepraktijk voor kind en jeugd
Gebint 1-U, 5521WD Eersel
Bereikbaar: werkdagen

Diensten

Behandeling (Jeugd)
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: