Bekijk 59 organisaties

 • Praktijk Flink!

  Praktijk Flink!

   Met verwijzing 

  Praktijk Flink! is een praktijk voor gezins en relatietherapie, bestaande uit 2 systeem therapeuten. Wij werken met de cliënten aan relatieherstel, dit kan zijn de relatie tussen partners, ouders  en kind.

 • Topaze B.V.

  Topaze B.V.

   Met verwijzing 

  Topaze is een aanbieder van gespecialiseerde jeugdhulpverlening.

 • Klavertje Vijf V.O.F.

  Klavertje Vijf V.O.F.

   Met verwijzing 

  Klavertje Vijf richt zich op de begeleiding van hoogbegaafde en/of hooggevoelige kinderen en jongeren en diens ouders/systeem. 

 • JongerenbegeleidingESTA

  JongerenbegeleidingESTA

   Met verwijzing 

  Jongerenbegeleiding ESTA richt zich op psychosociale ondersteuning gericht op het herstellen van het (zelf)vertrouwen, veerkracht en gevoel van veiligheid. Hierbij is de aanpak volledig cliëntgericht, traumasensitief en systemisch. 

 • Zuidzorg Thuiscoaching

  Zuidzorg Thuiscoaching

   Met verwijzing 

  ZuidZorg is een ervaren aanbieder van Thuiscoaching en V&V en  in Zuidoost-Brabant.

 • Expertise Bureau OKJ

  Expertise Bureau OKJ

   Met verwijzing 

  Specialistische ambulante hulpverlening; kortdurend, langdurend, intensief. WMO & Jeugdhulp. Doelgroep: ouders met psychiatrische problematiek/ psychische stoornis, preventief, zwangerschap, babytijd, schoolkind, puber, opvoeding. IMH

 • Zorgokee

  Zorgokee

   Met verwijzing 

  Zorgokee biedt gespecialiseerde individuele begeleiding, Zorg in Onderwijs en Beschermd Wonen (ambulant en 24-uurszorg) aan kinderen, jongeren en volwassenen met een ontwikkelingsstoornis, gedrag- en/of psychiatrische problemen.

 • Zorgmed Thuiszorg

  Zorgmed Thuiszorg

   Met verwijzing 

  Zorgmed is een regionale, betrokken zorgorganisatie en biedt alle vormen van thuis- en kraamzorg en ambulante begeleiding. Wij werken in kleine teams en hebben de kennis en mogelijkheden om snel en flexibel de beste zorg op te starten.

 • Aileen Kivits Begeleiding

  Aileen Kivits Begeleiding

   Met verwijzing 

  Ik bied individuele Ambulante Begeleiding binnen de Jeugdzorg en WMO, gericht op het vergroten van het welzijn en de zelfredzaamheid van de client.

 • Active4you

  Active4you

   Met verwijzing 

  Active4you biedt gespecialiseerde ondersteuning aan kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met waarbij er sprake is van een licht verstandelijke beperking (LVG), gedrags-, ontwikkelings en/of opvoedingsproblematiek.

   

 • Jan Arends bv

  Jan Arends bv

   Met verwijzing 

  Onze coaches zorgen voor begeleiding van mensen vanaf 18 jaar. Mensen met problemen op het terrein van wonen, dagbesteding, geld, relaties, gezondheid en gedrag. Mensen met een psychische, psychiatrische en/of sociale beperking en/of LVB.

 • Stichting Omnia Jeugdzorg

  Stichting Omnia Jeugdzorg

   Met verwijzing 

  Omnia is gespecialiseerd in intensieve transculturele gezinsbehandeling en preventieve transculturele opvoedondersteuning. Omnia heeft hulpverleners vanuit diverse culturen. Wij gebruiken de kracht van diversiteit en werken vanuit het hart

 • Zorgverlening PGZ

  Zorgverlening PGZ

   Met verwijzing 

  PGZ begeleidt en behandelt kinderen, jongeren en volwassenen met (een vorm van) autisme, maar ook bij bijv. stemmings– of angstklachten, AD(H)D of een lichte verstandelijke beperking.in regio Limburg en Noord-Brabant.

 • Praktijk KJV

  Praktijk KJV

   Met verwijzing 

  Praktijk KJV is gespecialiseerd in de begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met een vorm van Autisme, PDD-NOS, Asperger, ADHD, ADD, NLD, Hoogbegaafdheid (HBG) Hoog Sensitieve Personen(HSP).

 • Veldman en Wouters

  Veldman en Wouters

   Met verwijzing 

  Veldman & Wouters biedt begeleiding bij slechthorendheid, doofheid, taalontwikkelingsstoornissen (TOS) of een verstandelijke beperking. Wij bieden gezinscoaching en individuele begeleiding, waarbij communicatie  centraal staat.