Auti-View
Auti-View
 Met verwijzing 
Productcodes Begeleiding (Wmo), Dagbesteding (Wmo), Beschermd Wonen (Wmo) en Begeleiding (Jeugd)
Locatie Eindhoven

St Bonifaciuslaan 15, 5643NA Eindhoven

  0621525806
  Bereikbaar: werkdagen

Auti-View

Uitgebreide omschrijving

Het begeleiden van personen met een Autisme Spectrum Stoornis (autisme) vraagt een speciale aanpak. Auti-View helpt kinderen en (jong-) volwassenen met autisme en biedt hen de kans hun zelfredzaamheid in deze maatschappij te verbeteren. Autisme is een positieve handicap waaruit, met de juiste begeleiding, veel voordelen te behalen zijn. De kracht van Auti-View is om vanuit verschillende invalshoeken (jong-) volwassenen en kinderen met autisme te begeleiden. De verschillende vormen van begeleiding zijn heel persoonlijk en worden gedaan in goede afstemming met de cliënt. Er is altijd ruimte voor ideeën en wensen en we kijken samen naar de mogelijkheden om deze te verwezenlijken. Tijdens het begeleidingstraject wordt een goede band met de cliënt opgebouwd, waardoor veel positiviteit ontstaat. Auti-View weet hoe mensen met autisme denken en zaken beleven en heeft meteen door wat er speelt. Hierdoor komen we snel tot de gewenste resultaten. Ook de directe omgeving van een persoon met autisme speelt in de begeleiding van Auti-View een belangrijke rol. De belevingswereld van de cliënt verschilt vaak enorm van de belevingswereld van zijn of haar omgeving. Door de kennis en inzichten van Auti-View worden deze verschillende belevingswerelden nader tot elkaar gebracht, met als resultaat wederzijds begrip en acceptatie.

Auti-View heeft een activiteitencentrum 'de Lantaern' voor volwassenen met autisme. De activiteiten van 'de Lantaern' kunnen bestaan uit industriële, ambachtelijke en dienstverlenende werkzaamheden. Er worden ook sfeer-, spel- en belevingsgerichte activiteiten, kook– en bakactiviteiten georganiseerd. We werken ook met thema’s en bieden activiteiten aan om het communicatieve stuk niet te zwaar en te beladen te maken. Dan is muziek, computeren en wandelen een mooi hulpmiddel. 

Auti-View heeft een locatie waar mensen met autisme kunnen wonen, die dagelijkse ondersteuning nodig hebben. In deze woonvorm kunnen maximaal drie personen wonen.

Samenwerking met partners

Auti-View werkt nauw samen met ZZP-ers en co-instellingen.

Laatst bijgewerkt: 11-05-2021

Specificaties

KvK 65547454
AGB WMO 41416817
AGB Jeugd 41416817
Telefoonnummer 06-83543966
Website  www.autiview.nl 
Aantal werknemers 10-100
Leeftijd 0 tot 18 jaar, 18 tot 27 jaar, 28 tot 65 jaar en 65 jaar en ouder
Specialisatie AD(H)D, Angststoornis, Autisme, Zelfstandig wonen, Hechtingsproblematiek, Opvoeden en Verstandelijke beperking
Locatie ondersteuning Verblijf op locatie, Ondersteuning op locatie, Thuis/ambulant en Online hulp/voorlichting
Kenmerken dagbesteding Muziek, ICT/computers, Spelletjes, Schilderen/tekenen, Houtbewerking en Knutselen
Gecontracteerde productcodes   Begeleiding (Wmo) met verwijzing
  Dagbesteding (Wmo) met verwijzing
  Beschermd Wonen (Wmo) met verwijzing
  Begeleiding (Jeugd) met verwijzing

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:
Eindhoven 
St Bonifaciuslaan 15, 5643NA Eindhoven
Bereikbaar: werkdagen

Diensten

Begeleiding (Jeugd)
Beschermd Wonen Wmo
Dagbesteding (Wmo)
Begeleiding (Wmo)