begeleiding van mensen met psychische en/of verstandelijke beperkingen
Productcode:
10104
Locatie(s):
Helmond bekijk op kaart

begeleiding van mensen met psychische en/of verstandelijke beperkingen

WW&V heeft als missie om jong volwassenen te helpen naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid om door te kunnen stromen naar een passende en eigen plek in de maatschappij. De kerndoelen richten zich op de gebieden wonen, werken en vrije tijd waar kansen worden gezien en mogelijkheden worden onderzocht. Een van de doelen is dat iedere cliënt onderwijs volgt of in het arbeidsproces zit.

Naast de vraag hoe we met het ondersteuningsaanbod binnen WW&V effectief de cliënten kunnen bedienen, is het belangrijk om de vraag te stellen waartoe de ondersteuning moet leiden. Hiervoor richt WW&V zich op drie hoofddomeinen: kwalificatie, socialisatie en subjectivering. Onder kwalificatie verstaan we de ontwikkeling ten aanzien van het zelfstandig wonen en toeleiding richting onderwijs en arbeid. Socialisatie is het proces waarin kennis, normen en waarden worden overgedragen die cliënten in staat stellen te kunnen functioneren in een samenleving. Specifiek wordt hiermee de socialisatie binnen hun eigen leefomgeving bedoeld (Rekening houden met elkaar). Onder subjectivering verstaan we het proces van de ontwikkeling van de individualiteit. Hierbij is te denken aan het leren omgaan met autonomie en verantwoordelijkheden (Prioriteiten stellen van b.v. gelduitgaven). Coaching door begeleiders speelt hierbij een grote rol

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

WW&V biedt begeleiding op diverse gebieden (o.a. scholing, op weg naar werk, administratie, financien, zelfstandigheid).
Bij binnenkomst wordt bekeken op welke gebieden de client begeleiding nodig heeft. Samen met de client wordt een plan van aanpak opgesteld met doelen die de client wil behalen. Halfjaarlijks wordt het plan geevalueerd en bekeken welke doelen gehaald zijn of bijgesteld moeten worden. Indien een doel behaald is wordt bekeken of er een nieuw doel gesteld kan/moet worden.
??????Bij elk begeleidingsmoment wordt ook een rapportageformulier ingevuld op welk gebied begeleiding is gegeven. Dit dient dan als basis voor de halfjaarlijkse evaluatie.

Omdat de eigenaar/begeleider van WW&V afkomstig is uit het praktijkonderwijs wordt er veel gedaan aan scholing.
Ook besteedt WW&V veel aandacht aan ondernemerschap van de client. Hiertoe worden projecten opgezet die uiteindelijk tot een zelfstandig project van de client wordt. Zo is er bijvoorbeeld een schiettent opgezet. Op diverse plaatsen in Nederland en buitenland staat de client, aanvankelijk met begeleiding, op evenementen. Voor meer info verwijzen we naar onze website.


Met indicatie 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Algemeen:
Categorieën Dagbesteding / tijdsbesteding, Financiën, Geestelijke gezondheid, Lichamelijke gezondheid, Opvang, Relaties en Sociaal netwerk, Scholing, Verslaving en Wonen
Verwijzing Met indicatie
Specialisme AD(H)D, Agressie, Angststoornis, Autisme, Burn-out, Chronische beperking, Cultuurverschillen, School / schoolgang, Stemmingsstoornis, Stress en Verstandelijke beperking
Doelgroep:
Taal Engels en Nederlands
Aangeboden in:
Locatie van ondersteuning

Rustgelegenheid op locatie:

 • Ja

Locatie ondersteuning:

 • Thuis - ambulant
 • Ondersteuning op locatie

Werktijden ambulant begeleiders:

 • Tijdens kantoortijden
 • In de avond
 • Zaterdag
 • Zondag
 • Feestdagen

Openingstijden locatie:

 • Tijdens kantoortijden
 • In de avond
 • Zaterdag
 • Zondag
 • Feestdagen
Gemeenten , Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden en Veldhoven

Locaties

Wil je informatie van de dienst begeleiding van mensen met psychische en/of verstandelijke beperkingen? Deze is beschikbaar op de volgende locaties:

Helmond
Piet Soerstraat  12
5703GN  Helmond
 Beschrijving
0634345832
Bereikbaar: werkdagen en in het weekend