Wat doet Stichting Leergeld?
Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen
 Zonder verwijzing 
Locatie
Veldhoven

Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen

De stichting streeft ernaar kinderen te laten meedoen in de maatschappij. Als er in een gezin geen geld is om een kind te laten meedoen aan schoolse- en buitenschoolse activiteiten, kan de stichting helpen.

Bedrijfsprofiel

Wat doet Stichting Leergeld?

Uitgebreide omschrijving

De stichting streeft ernaar schoolkinderen te laten meedoen in de maatschappij. Als er in een gezin geen geld over is om een kind te laten meedoen met schoolse- en buitenschoolse activiteiten, kan de stichting tussen helpen.

Dat betekent dat kosten voor de school, of voor buitenschoolse activiteiten, zoals het lidmaatschap van een club, of kosten voor gebruik van een computer, door de stichting kunnen worden betaald. De stichting helpt kinderen/gezinnen nooit met contant geld. De kosten, of een gedeelte daarvan) betaalt de stichting rechtstreeks aan een school, een club of aan een leverancier. Dat gebeurt pas als alle andere hulppotjes/regelingen zijn uitgeput. Pas dan kan Leergeld helpen, dus is Leergeld wel het laatste vangnet.

De stichting onderhoudt contacten met scholen, clubs en andere instellingen zoals gemeenten.

Door voorlichting over beschikbare voorzieningen, door bemiddeling tussen ouders en hulpverlenende instanties kan Leergeld ook helpen

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

De werkwijze van Leergeld is als volgt:

  • U dient een aanvraag in.
  • Een medewerker (intermediair) komt bij u thuis op bezoek.
  • De intermediair bespreekt uw financiële situatie met u.
  • Deze vraagt ook waar uw kind niet aan mee kan doen en wat de gemeente of andere organisaties voor u kunnen doen.
  • De intermediair legt zijn bevindingen vast en licht de aanvraag toe aan de coördinator.
  • De coördinator beslist of de ondersteuning wordt toegekend.
Laatst bijgewerkt: 19-07-2022

 Zonder verwijzing 

Om dit product te gebruiken neem je rechtstreeks contact op met de aanbieder van het product, zonder tussenkomst van de gemeente.

Specificaties

Soort aanbod
Zonder verwijzing
Productcode
Vestigingen Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen Sterrenlaan 15, 5503BG Veldhoven
Leefdomeinen Opgroeien en opvoeden, Vervoer, Sociale relaties, Vrije tijd en dagbesteding, Leren en ontwikkeling en Financiën en Juridische zaken
Leeftijd 0 tot 18 jaar
Locatie ondersteuning Ondersteuning op locatie en Thuis/ambulant

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:
Veldhoven 
 Hoofdvestiging
Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen
Sterrenlaan 15, 5503BG Veldhoven
Bereikbaar: werkdagen
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: