client profiel stabiliteit en behoud enkelvoudig complex of meervoudig
Productcode:
10102
Locatie(s):
Geldrop bekijk op kaart

client profiel stabiliteit en behoud enkelvoudig complex of meervoudig

Ambulante individuele begeleiding aan mensen met psychiatrische problematiek op alle levensgebieden voor WMO bijvoorbeeld; plannen, structureren dagelijkse leven, budgetteren en financiën, zelfstandigheidsbevordering, psycho educatie, vrijetijdsbesteding, problemen helder krijgen en samen naar oplossingen zoeken, communicatie verbetering, sociale contacten opbouwen en onderhouden, inzicht in eigen functioneren krijgen, samen mogelijkheden bekijken op het gebied van wonen, werken en vrijetijdsbesteding. Bij dit product gaat het om problematiek op meerdere levensgebieden en is het voornaamste doel het stabiliseren en behouden van datgene dat al aanwezig is.

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Binnen Vioz hanteren wij diverse methodieken en per client wordt gekeken welke methodiek passend is. Dit in overleg met de client en zijn/haar naaste omgeving


Met indicatie 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Algemeen:
Categorieën Financiën, Geestelijke gezondheid, Relaties en Sociaal netwerk, Verslaving en Wonen
Verwijzing Met indicatie
Specialisme AD(H)D, Agressie, Angststoornis, Autisme, Chronische beperking, Cultuurverschillen, Depressie, Echtscheiding, Eetstoornis, Hechtingsproblematiek, Hoog gevoeligheid, Huiselijk geweld / kindermishandeling, Motorische beperking, NAH (niet aangeboren hersenletsel), PTSS, Paniekstoornis, Persoonlijkheidsstoornis, Psychiatrische stoornis + verslaving, Psychiatrische stoornis + verstandelijke beperking, Psychotisch, Stemmingsstoornis, Stress, Systeemproblematiek, Trauma / ingrijpende levensgebeurtenissen, Verslavingsproblematiek (alcohol), Verslavingsproblematiek (drugs), Verslavingsproblematiek (gamen), Verstandelijke beperking en Verstandelijke beperking + verslaving
Doelgroep:
Taal Engels en Nederlands
Aangeboden in:
Locatie van ondersteuning

Locatie ondersteuning:

  • Thuis - ambulant
Gemeenten Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden en Veldhoven

Locaties

Wil je informatie van de dienst client profiel stabiliteit en behoud enkelvoudig complex of meervoudig? Deze is beschikbaar op de volgende locaties:

Geldrop
Neerlandstraat 32
5662JC  Geldrop
0646192319
Bereikbaar: werkdagen

VIOZ

Psychische hulpverlening aan mensen met psychiatrische problematiek zoals autisme, adhd, borderline, bipolaire, ocd, mcdd etc, in de thuissituatie. VIOZ staat voor veelzijdig in...

Bedrijfsprofiel