Bekijk 3 diensten

 • Veldhopper

  Veldhopper

   Zonder verwijzing 

  Veldhopper is een laagdrempelige vervoersdienst op maat voor zeer kwetsbare ouderen in Veldhoven. Actieve vrijwilligers nemen de rol van chauffeur op zich en rijden met de eigen auto ritten binnen de gemeentegrenzen van Veldhoven. Bij voorkeur wonen de ouderen en de vrijwilliger in dezelfde buurt.

  We hopen dat ouderen door Veldhopper langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, vereenzaming wordt tegen gegaan en sociale contacten behouden en/of uitgebreid kunnen worden.

  Veldhopper is bedoeld voor ouderen waarbij openbaar vervoer en Taxbus door omstandigheden niet meer toereikend zijn.

  SWOVE
 • Veldhopper

  Veldhopper

   Zonder verwijzing 

  Veldhopper is een laagdrempelige vervoersdienst op maat voor zeer kwetsbare ouderen in Veldhoven. Actieve vrijwilligers nemen de rol van chauffeur op zich en rijden met de eigen auto ritten binnen de gemeentegrenzen van Veldhoven. Bij voorkeur wonen de ouderen en de vrijwilliger in dezelfde buurt.

  We hopen dat door Veldhopper ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, vereenzaming wordt tegen gegaan en sociale contacten behouden en/of uitgebreid kunnen worden.

  Veldhopper is bedoeld voor ouderen waarbij openbaar vervoer en Taxbus door omstandigheden niet meer toereikend zijn.

  SWOVE
 • Wat doet Stichting Leergeld?

  Wat doet Stichting Leergeld?

   Zonder verwijzing 

  De stichting streeft ernaar schoolkinderen te laten meedoen in de maatschappij. Als er in een gezin geen geld over is om een kind te laten meedoen met schoolse- en buitenschoolse activiteiten, kan de stichting tussen helpen.

  Dat betekent dat kosten voor de school, of voor buitenschoolse activiteiten, zoals het lidmaatschap van een club, of kosten voor gebruik van een computer, door de stichting kunnen worden betaald. De stichting helpt kinderen/gezinnen nooit met contant geld. De kosten, of een gedeelte daarvan) betaalt de stichting rechtstreeks aan een school, een club of aan een leverancier. Dat gebeurt pas als alle andere hulppotjes/regelingen zijn uitgeput. Pas dan kan Leergeld helpen, dus is Leergeld wel het laatste vangnet.

  De stichting onderhoudt contacten met scholen, clubs en andere instellingen zoals gemeenten.

  Door voorlichting over beschikbare voorzieningen, door bemiddeling tussen ouders en hulpverlenende instanties kan Leergeld ook helpen

  Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen
 • Vervoer (Wmo)

  Vervoer (Wmo)

   Met verwijzing 

  Kunt u door uw beperkingen niet in uw vervoer voorzien? Dan kunt u een aanvraag doen voor een individuele vervoersvoorziening (zoals een scootmobiel of driewielfiets) of voor een pasje voor Taxbus.

  Taxbus, ofwel het Collectief Vraag-afhankelijk Vervoer (CVV), is bedoeld om sociale contacten te onderhouden. Zoals bezoek aan uw vrienden en familie, ziekenbezoek en vervoer van en naar NS-stations. Taxbus werkt net iets anders dan een gewone taxi. Het gaat om vervoer van deur tot deur, waarbij Taxbus 15 minuten eerder of later dan het afgesproken tijdstip bij u kan aankomen. Ook kan er tijdens de rit een stukje worden omgereden: om andere reizigers op te halen of weg te brengen. Daarom is Taxbus goedkoper dan de gewone taxi. U betaalt een vast bedrag per kilometer en een opstaptarief. Kijk voor meer informatie op de website van Taxbus

  Loket Welzijn Wonen Zorg

  Wilt u in aanmerking komen voor een individuele vervoersvoorziening of een pasje voor Taxbus? Of wilt u er meer informatie over? Dan kunt u contact opnemen met het loket Welzijn Wonen Zorg. Het loket is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 13.00 uur op het verkorte telefoonnummer 14 040. U kunt ook mailen naar loketwelzijnwonenzorg@veldhoven.nl.

  Gemeente Veldhoven
  Productcode
  Vervoer (Wmo) met verwijzing