Zelfhulpgroep Labyrint In Perspectief, Stichting
Locatie(s):
Eindhoven bekijk op kaart

Zelfhulpgroep Labyrint In Perspectief, Stichting

Wat willen wij graag samen:
De Stichting heeft als doel te bevorderen dat de situatie van familieleden en directbetrokkenen (waaronder mantelzorgers) van psychiatrische patiënten, alsmede die van patiënten leefbaar is, zowel individueel als sociaal en maatschappelijk.
De Stichting wil dit doen door het organiseren van lotgenotencontact, het geven van voorlichting, door belangenbehartiging en door signalering/doorverwijzing. Dit laatste geldt ook voor psychiatrische patiënten die ons om informatie benaderen.
De Stichting maakt geen onderscheid in oorzaken, aard, verschijningsvorm, duur of intensiteit van de problematiek van een psychiatrische patiënt. Voorts participeren we in overlegorganen en in werkgroepen en geven voorlichting aan beroepsgroepen, aan studenten in zorgopleidingen en aan maatschappelijke instanties.

Gespreksgroepen
Er is keuze uit:

  • een kortdurende gespreksgroep voor naastbetrokkenen van mensen met borderline: serie van 10 bijeenkomsten die binnen een jaar worden afgerond.
  • Doorlopende gespreksgroepen voor partners of ouders (of andere relaties): serie van 10 bijeenkomsten. Inschrijving per jaar, met mogelijkheid van verlenging. Tussentijdse instroming mogelijk.

De kortdurende gespreksgroepen worden gehouden in Eindhoven. De doorlopende gespreksgroepen worden ook gehouden in Eindhoven.

Thema-avonden
Over psychiatrische stoornissen, nieuwe behandelingsmethodes etc.
De thema-avonden worden meestal gehouden in het conferentiecentrum van ‘De Grote Beek’, Boschdijk 771 te Eindhoven, op een donderdagavond. In principe ’s avonds. Informatie hierover op onze website.

Familieleden en directbetrokkenen (waaronder mantelzorgers) van mensen met psychische en psychiatrische problemen.
Bij de directbetrokkenen horen naast partners ook anderen zoals vrienden, buren en collega’s.

De stichting organiseert gespreksgroepen en thema-avonden.
Hierboven vind je de informatie over deze avonden.

Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Zelfhulpnetwerk Zuidoost-Brabant of bel naar onze locatie in Eindhoven.


Vrij toegankelijk

Om dit product te gebruiken neem je rechtstreeks contact op met de aanbieder van het product, zonder tussenkomst van de gemeente.

Specificaties

Algemeen:
Categorieën Geestelijke gezondheid en Relaties en Sociaal netwerk
Verwijzing Vrij toegankelijk
Aangeboden in:
Gemeenten Veldhoven

Locaties

Wil je informatie van de dienst Zelfhulpgroep Labyrint In Perspectief, Stichting? Deze is beschikbaar op de volgende locaties:

Eindhoven
Pastoriestraat 147
5612EK  Eindhoven
 Beschrijving
040 2118328
Bereikbaar: werkdagen