Gezinsprogramma's (vrijwilligersproject)
Locatie(s):
Veldhoven bekijk op kaart

Gezinsprogramma's (vrijwilligersproject)

Wat willen we bereiken met de gezinsprogramma’s?


Stichting LOEK@YOU vindt het belangrijk om ouders/opvoeders in contact te brengen met gelijkgestemden. Hiervoor creëert de stichting een ontmoetingsmogelijkheid gericht op het delen van ervaringen, het opbouwen van een netwerk en het voorkomen van sociaal isolement. Deze ontmoetingsmogelijkheid heet LOEKatUS.


Voor wie zijn de gezinsprogramma’s bedoeld?
LOEKatUS is bedoeld voor gezinnen die een extra steun in de rug nodig hebben.

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Er zijn verschillende gezinsprogramma’s binnen LOEKatUS zoals:

De jaarlijkse thema-avond vindt meestal plaats in de week van de thuiszitters. Het thema is wisselend van aard. Ouders/opvoeders en andere geïnteresseerden kunnen aansluiten op deze avond.

De besloten Facebookgroep is altijd online. Men kan lid worden als men een ouder of opvoeder is van een kind wat ernstige moeilijkheden ondervindt in het onderwijs of al thuiszit zonder onderwijs.

De Ouderkamer wordt op iedere 1e dinsdag van de maand georganiseerd. Ouders/opvoeders kunnen vrijblijvend binnen komen lopen. De onderwerpen die aan bod komen, worden besproken onder het genot van een bakje koffie of thee.

KERSTIVAL wordt georganiseerd in de maand december en is een gezellige verwen-avond voor het gehele gezin. De avond staat in het teken van kerstmis. Tijdens de gezinsprogramma’s worden activiteiten georganiseerd gericht op ontmoeten, het bespreken van ervaringen, delen van eigen kennis en soms informeren over wat de Stichting kan betekenen voor ouders en opvoeders.

De activiteiten worden begeleid door professionals, vaak samen met vrijwilligers.


Vrij toegankelijk

Om dit product te gebruiken neem je rechtstreeks contact op met de aanbieder van het product, zonder tussenkomst van de gemeente.

Specificaties

Algemeen:
Categorieën Geestelijke gezondheid, Lichamelijke gezondheid, Relaties en Sociaal netwerk en Scholing
Verwijzing Vrij toegankelijk
Specialisme AD(H)D, Agressie, Angststoornis, Autisme, Burn-out, Chronische beperking, Depressie, Echtscheiding, Eetstoornis, Hechtingsproblematiek, Hoog gevoeligheid, Huiselijk geweld / kindermishandeling, Lichamelijke aandoeningen, Motorische beperking, NAH (niet aangeboren hersenletsel), Opvoedingsproblematiek, PTSS, Paniekstoornis, Psychiatrische stoornis + verstandelijke beperking, Psychosomatisch, Psychotisch, School / schoolgang, Stemmingsstoornis, Stress, Systeemproblematiek, Trauma / ingrijpende levensgebeurtenissen en Zintuiglijke beperking
Doelgroep:
Taal Engels en Nederlands
Aangeboden in:
Locatie van ondersteuning

Locatie ondersteuning:

  • Ondersteuning op locatie

Openingstijden locatie:

  • Tijdens kantoortijden
  • In de avond
  • Zaterdag
Gemeenten Veldhoven

Locaties

Wil je informatie van de dienst Gezinsprogramma's (vrijwilligersproject)? Deze is beschikbaar op de volgende locaties:

Veldhoven
Heuvelstraat 60 Veldhoven 23
5502AE  Veldhoven
 Beschrijving
040 3046797
Bereikbaar: werkdagen

Stichting loek@you

Stichting LOEK@YOU ontwikkelt en begeleidt diverse projecten gericht op participatie voor kinderen, jongeren en volwassenen én biedt zorg gericht op uitval in het onderwijs en...

Bedrijfsprofiel