Blijf niet thuiszitten (vrijwilligersproject)
Locatie(s):
Veldhoven bekijk op kaart

Blijf niet thuiszitten (vrijwilligersproject)

Nederland kent zo'n 1,1 miljoen mensen wiens situatie zorgwekkend is. Dit is veelal een onzichtbare groep die meer aandacht verdient om mensen weer mee te laten doen binnen de samenleving. Er zijn groepen burgers die nog weinig participeren, maar dat wel graag willen. Door betekenisvolle participatie te vergroten kunnen we zorgen voor een vitalere en socialer samenleving. Stichting LOEK@YOU heeft om deze reden het project “Blijf niet thuis zitten” ontwikkelt, zodat alle volwassen “thuiszitters” weer gewoon mee kunnen doen. Het project is drempelverlagend voor de deelnemer vanwege de mogelijke herkenbaarheid van de problematieken.


Wat willen we bereiken met het project “Blijf niet thuiszitten?"


Stichting LOEK@YOU vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen, ook alle volwassenen. Iedereen heeft namelijk een talent dat waardevol is en ingezet kan worden in de maatschappij. Binnen Stichting LOEK@YOU kunnen deze mensen hun talenten vrijwillig inzetten om op die manier enerzijds bij te dragen aan de inclusie van onze doelgroep (kinder-thuiszitters) en anderzijds naar eigen kracht weer (meer) te participeren binnen de samenleving. Het bevorderen van zelfvertrouwen, het zinvol bezig zijn en waardering van beide doelgroepen staat hierbij centraal.

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

De vrijwilligerscoördinator gaat in gesprek met de deelnemer. Hierin komen onderwerpen aan bod zoals: de wensen, mogelijkheden en talenten van de deelnemer. Vervolgens wordt er bekeken wat zijn de mogelijkheden binnen Stichting LOEK@YOU? Is er een wederzijdse klik, dan wordt er een VOG-aanvraag (verklaring omtrent gedrag) gedaan en een vrijwilligersovereenkomst getekend. Vervolgens wordt er een programma op maat programma ontwikkeld. Indien mogelijk kan de deelnemer meedoen met andere programma’s van de stichting of kunnen veelvoorkomende werkzaamheden uitgevoerd worden zoals bijvoorbeeld administratiematerialen voorbereiden. Maar er zijn ook andere mogelijkheden. De begeleiding van de deelnemers wordt gedaan door de vrijwilligerscoördinator. Deze is het vaste aanspreekpunt, vertrouwenspersoon en kan ondersteunen bij praktische problemen. Iedere deelnemer krijgt een training. De training duurt drie dagdelen en zorgt voor de benodigde basisvaardigheden. Onderwerpen die aan bod komen: voorbereiden op vrijwilligerswerk, veiligheid en gezondheidsaspecten worden besproken. De training wordt ieder kwartaal aangeboden en gegeven door een professional.


Vrij toegankelijk

Om dit product te gebruiken neem je rechtstreeks contact op met de aanbieder van het product, zonder tussenkomst van de gemeente.

Specificaties

Algemeen:
Categorieën Dagbesteding / tijdsbesteding, Geestelijke gezondheid, Lichamelijke gezondheid, Relaties en Sociaal netwerk en Scholing
Verwijzing Vrij toegankelijk
Specialisme AD(H)D, Angststoornis, Autisme, Burn-out, Chronische beperking, Eetstoornis, Hoog gevoeligheid, Huiselijk geweld / kindermishandeling, Lichamelijke aandoeningen, Motorische beperking, NAH (niet aangeboren hersenletsel), School / schoolgang, Stress, Trauma / ingrijpende levensgebeurtenissen en Zintuiglijke beperking
Doelgroep:
Taal Engels en Nederlands
Aangeboden in:
Gemeenten Veldhoven

Locaties

Wil je informatie van de dienst Blijf niet thuiszitten (vrijwilligersproject)? Deze is beschikbaar op de volgende locaties:

Veldhoven
Heuvelstraat 60 Veldhoven 23
5502AE  Veldhoven
 Beschrijving
040 3046797
Bereikbaar: werkdagen

Stichting loek@you

Stichting LOEK@YOU ontwikkelt en begeleidt diverse projecten gericht op participatie voor kinderen, jongeren en volwassenen én biedt zorg gericht op uitval in het onderwijs en...

Bedrijfsprofiel