Beschermd wonen (midden)
Productcode:
15A05
Locatie(s):
Eindhoven meer...

Beschermd wonen (midden)

Beschermd wonen midden is bedoeld voor mensen die zijn aangewezen op 24-uurs ondersteuning in een beschutte woonvorm. De begeleiding is erop gericht dat mensen dagdagelijkse zaken met minimale begeleiding kunnen organiseren. De bewoner is in staat zijn hulpvraag te formuleren. De veiligheid van bewoner en diens (leef)omgeving wordt geborgd. Sociaal Pension: biedt beschermd wonen voor 26 mensen die dakloos of thuisloos zijn die zijn aangewezen op een veilige, beschermende leefomgeving. Het Sociaal Pension biedt een prikkelarme omgeving. Vanuit deze omgeving wordt in alle rust gewerkt aan persoonlijke leer- en ontwikkeldoelen. Het streven is om geleidelijk toe te groeien naar een zo zelfstandig mogelijke woonsituatie. Verpleegzorg: biedt een beschermde woonvorm met verpleging en verzorging aan 28 mensen die dakloos of thuisloos zijn. De bewoners zijn door een chronische somatische ziekte - al dan niet in combinatie met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek - niet meer in staat om regie over het eigen leven te voeren. De zorg is gericht op herstel, langdurig verblijf of op de laatste levensfase (palliatieve zorg). Binnen de Verpleegzorg beschikken we over aangepaste voorzieningen voor cliënten met een fysieke beperking. Daarnaast is er medische en verpleegkundige zorg beschikbaar. We bieden persoonlijke verzorging, somatische zorg, zinvolle dagbesteding, gesprekken met huisartsen, fysiotherapie en zetten waar nodig andere specialisten in. Ritahuis: een 24-uursvoorziening voor beschermd wonen wanneer er behoefte is aan herstelgerichte ondersteuning om het leven weer op de rails te krijgen. Er wordt een beschermde omgeving en begeleiding en ondersteuning op diverse leefgebieden geboden. Als er sprake is van een psychiatrische achtergrond en/of verslavingsproblemen, dan wordt er naast de begeleiding ook een beroep gedaan op een behandelaar van de GGZ of verslavingszorg. Vanuit deze omgeving wordt gewerkt aan persoonlijke leer- en ontwikkeldoelen. Er wordt toegewerkt naar een zo zelfstandig mogelijke woonsituatie. Woonvoorziening voor verslaafde vrouwen biedt beschermd wonen aan 4 (chronisch) verslaafde vrouwen. De woonvoorziening biedt structuur en veiligheid en er wordt gewerkt aan alle leefgebieden. Binnen de woonvoorziening is gecontroleerd gebruik toegestaan. Het doel is uitstroom naar een zo zelfstandig mogelijke woonsituatie. Er is ook 1 time-outbed, waar vrouwen gedurende gemiddeld twee weken even op adem kunnen komen. Hier kunnen vrouwen zonder beschikking terecht. Na twee weken wordt bekeken wat het vervolgtraject is.


Met indicatie 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Algemeen:
ZRM Leefgebieden Activiteiten dagelijks leven, Dagbesteding, Financiën, Geestelijke gezondheid, Huiselijke relaties, Huisvesting, Justitie, Lichamelijke gezondheid, Maatschappelijke participatie, Sociaal netwerk, Verslaving en Vrije tijd
Categorieën Dagbesteding, Huishouden, Inkomen, administratie en schulden, Lichamelijke gezondheid, Meedoen in Eindhoven, Opvoeden en onderwijs, Persoonlijke verzorging en huishouding, Politie, justitie en veiligheid, Psychische ondersteuning, Samenleven, Sociale contacten, Verslaving, Vervoer, Vrije tijd, Werk en opleiding, Wetten en regelingen en Wonen
Soort aanpak Structuur bieden
Soort aanbod Met verwijzing
Verwijzing Met indicatie
Specialisme AD(H)D, Angststoornis, Autisme, Dementie, Lichamelijke beperking, NAH (niet aangeboren hersenletsel), Persoonlijkheidsstoornis, Psychose, Psychosomatisch en Zelfstandig wonen
Doelgroep:
Leeftijd Ouderen (ouder dan 66 jaar) en Volwassenen (18 t/m 66 jaar)
Taal Arabisch, Duits, Engels, Marokkaans en Nederlands
Aangeboden in:
Locatie van ondersteuning

Locatie ondersteuning:

  • Ondersteuning op locatie
Gemeenten Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden en Veldhoven
Wijken Gestel en Tongelre / Centrum

Locaties

Wil je informatie van de dienst Beschermd wonen (midden)? Deze is beschikbaar op de volgende locaties:

Eindhoven
Hoogstraat 231
5615PD  Eindhoven
 Beschrijving
040-2501550
Bereikbaar: werkdagen en in het weekend

Eindhoven
Boutenslaan 52
5615KT  Eindhoven
 Beschrijving
040-2501548
Bereikbaar: werkdagen en in het weekend

Eindhoven
Kwartelstraat 5
5613ET  Eindhoven
 Beschrijving
040-2929222
Bereikbaar: werkdagen en in het weekend

Neos

Neos biedt maatschappelijke (crisis)opvang, beschermd wonen en herstelgerichte begeleiding voor mensen die dakloos of thuisloos zijn of dreigen te worden. Het gaat om volwassenen,...

Bedrijfsprofiel