Onafhankelijke cliëntondersteuning voor mensen met beperkingen
Locatie(s):
Eindhoven en Waalre bekijk op kaart

Onafhankelijke cliëntondersteuning voor mensen met beperkingen

De professionele cliëntondersteuners van MEE Zuidoost Brabant hebben veel ervaring met het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking, lichamelijke beperking en/of chronische ziekte, zintuiglijke beperking, niet aangeboren hersenletsel (NAH) en autismespectrumstoornis (ASS). Zij weten waar u tegenaan loopt en kennen de wetten en regels waarmee u vaak te maken heeft.

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Familie of vrienden kunnen u helpen bij een gesprek met uw gemeente, maar misschien wilt u juist hulp van iemand die u niet zo goed kent en die toch uw probleem heel goed begrijpt. En bij sommige vragen is er specifieke kennis en ervaring nodig om u goed te kunnen adviseren.

De cliëntondersteuners van MEE komen bij u op huisbezoek in Veldhoven of zoeken een andere geschikte plek om in gesprek te gaan. De essentie van cliëntondersteuning is dat iemand naast de cliënt staat en hem of haar met informatie, advies en voorlichting bij staat om een hulpvraag te verhelderen, de weg te vinden in zorgland en in het contact met de gemeenten, zorgkantoren, instanties en aanbieders. Clientondersteuning kan eenmalig zijn, maar ook een meer langdurig karakter hebben. Het is heel goed mogelijk dat de kortdurende ondersteuning en adviezen van MEE u voldoende houvast geeft om verder op weg te gaan zonder dat een indicatie voor zorg nodig is.

Een clientondersteuner is een persoonlijk adviseur die u helpt uw persoonlijke situatie zo goed mogelijk te vertellen. Hij zoekt samen met u naar oplossingen voor de zaken waar u tegenaan loopt in relatie tot uw beperking, ondersteunt in de voorbereiding van een gesprek met bijvoorbeeld de gemeente, maar ook als u vragen heeft over het besluit van de gemeente of het CIZ (voor langdurige zorg).

De cliëntondersteuner van MEE is onafhankelijk en ondersteunt u dwars door de verschillende wetten van financiering heen. Er is geen "knip' tussen de gemeente (Jeugdwet-WMO) en de Wet Langdurige Zorg (Wlz) of Zorgverzekeringswet (Zvw). Dus ook wanneer u bijvoorbeeld zorg ontvangt die betaald wordt via de Wet Langdurige Zorg of wanneer u hiervoor in aanmerking wilt komen.

De cliëntondersteuner van MEE kan advies geven wanneer u uw zorg wilt wijzigen of overweegt naar een andere zorgaanbieder over te stappen.

Goed om te weten
In de wet is vastgelegd dat u gebruik kunt maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Onderdeel van de cliëntondersteuning van MEE Zuidoost Brabant is de sociaal juridische dienstverlening. De sociaal juridisch dienstverlener van MEE heeft veel kennis van wet- en regelgeving, de mogelijkheden van zorgindicaties, beschermingsmaatregelen (zoals bewindvoering), WIA, Wajong en PGB. Ook wanneer er problemen zijn met de zorgverzekering, het zorgkantoor of de Sociale Verzekeringsbank ondersteunt MEE u. Vaak is uitleg van wet- en regelgeving en bemiddeling voldoende om tot een oplossing te komen, zodat u weer zelfstandig verder kunt. Wanneer bemiddeling niet tot een oplossing leidt, kan de sociaal juridisch dienstverlener van MEE ondersteunen tijdens een eventuele klachten- of bezwaarprocedure.

Contact
U kunt rechtstreeks contact opnemen met MEE Zuidoost Brabant en vragen naar een cliëntondersteuner.


Vrij toegankelijk

Om dit product te gebruiken neem je rechtstreeks contact op met de aanbieder van het product, zonder tussenkomst van de gemeente.

Specificaties

Algemeen:
Categorieën Dagbesteding, Inkomen, administratie en schulden, Lichamelijke gezondheid, Meedoen in Eindhoven, Opvoeden en onderwijs, Persoonlijke verzorging en huishouding, Politie, justitie en veiligheid, Psychische ondersteuning, Sociale contacten, Verslaving, Vervoer, Vrije tijd, Werk en opleiding en Wonen
Soort aanpak Advies en voorlichting
Soort aanbod Zonder verwijzing
Verwijzing Vrij toegankelijk
Specialisme Autisme, Chronische beperking, Lichamelijke aandoeningen, Motorische beperking, NAH (niet aangeboren hersenletsel), Verstandelijke beperking, Verstandelijke beperking + verslaving en Zintuiglijke beperking
Doelgroep:
Leeftijd Jeugd (tot en met 27 jaar), Ouderen (ouder dan 66 jaar) en Volwassenen (18 t/m 66 jaar)
Taal Nederlands
Aangeboden in:
Locatie van ondersteuning

Locatie ondersteuning:

  • Ondersteuning op locatie
Gemeenten Veldhoven
Wijken Gestel, Meerhoven, Stratum, Strijp Oost, Tongelre / Centrum, Woensel Acht en Aanschot, Woensel Noord-Ontginning, Woensel Noordoost, Woensel Zuidoost en Woensel Zuidwest

Locaties

Wil je informatie van de dienst Onafhankelijke cliëntondersteuning voor mensen met beperkingen? Deze is beschikbaar op de volgende locaties:

Eindhoven
Postbus 44015
5604LA  Eindhoven
 Beschrijving
0402140404
Bereikbaar: werkdagen

Waalre
Laan van Diepenvoorde 37
5582LA  Waalre
 Beschrijving
0402140404
Bereikbaar: werkdagen

MEE Zuidoost Brabant

MEE ondersteunt mensen met een beperking zodat zij mee kunnen doen in de samenleving. Daarnaast zetten wij onze kennis en ervaring in om de samenleving beter in te richten voor...

Bedrijfsprofiel