Bekijk 11 diensten

 • Inloopspreekuur

   Zonder verwijzing 

  Door en voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Ook mensen met afasie zijn welkom. U kunt naar het spreekuur komen voor informatie en advies, een luisterend oor en steun. Ook is het mogelijk om u in contact te brengen met professionals. 
  U kunt zonder afspraak binnenlopen, elke 4e woensdag van de maand van 10.30 u tot 12.00 u. 

  NAH Veldhoven
 • Steunpunt Mantelzorg

  Steunpunt Mantelzorg

   Zonder verwijzing 

  Steunpunt Mantelzorg Veldhoven is er voor alle mantelzorgers uit Veldhoven en voor degene die langdurend voor iemand zorgen die in Veldhoven woont. Mantelzorg begint vaak met kleine dingen, zoals het doen van een boodschap of een keer mee naar de dokter. Maar meestal wordt het snel meer, zoals schoonmaken, koken en helpen bij het douchen. Dit kan veel invloed hebben op uw eigen leven.
  Het Steunpunt is open op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur. En op afspraak op een ander moment.

  SWOVE
 • Samen dementievriendelijk

  Samen dementievriendelijk

   Zonder verwijzing 

  Samen dementievriendelijk verzorgt groepstrainingen voor onder meer bedrijven, gemeenten en verenigingen. In deze trainingen leren deelnemers van twee opgeleide trainers hoe je kunt omgaan met mensen met dementie. De trainingen kunnen gevolgd worden op locatie of via een online verbinding. Daarnaast zijn er 2 korte online basistrainingen en 12 online branchetrainingen te vinden op de website samendementievriendelijk.nl

  • Groepstrainingen op locatie

  • Online trainingen

  Alzheimer Nederland Zuid-Oost Brabant
 • Speel-/oppashulp

  Speel-/oppashulp

   Zonder verwijzing 

  Consulenten Informele Zorg van MEE vinden bijna altijd een oplossing bij een vraag. In gesprek met de hulpvrager en een vrijwilliger koppelen zij mensen, wensen en mogelijkheden aan elkaar. Bij een wederzijdse klik ontstaan de mooiste oplossingen. Om een gezin te ontlasten past een vrijwilliger in complexe situaties op een kind met een beperking. Ook kan een vrijwilliger worden ingezet als speelhulp, ter stimulering van de ontwikkeling van een kind.

  MEE Zuidoost Brabant
 • Vrijwillig ter Zijde

  Vrijwillig ter Zijde

   Zonder verwijzing 

  Getrainde vrijwilligers van Vrijwillig Ter Zijde (VTZ) ondersteunen mensen die in de thuissituatie de zorg hebben voor iemand met dementie of voor iemand die terminaal is. Zij helpen mantelzorgers met hun aanwezigheid. Zo krijgen mantelzorgers even tijd voor zichzelf (respijtzorg).

  SWOVE
 • Cliëntondersteuning

  Cliëntondersteuning

   Zonder verwijzing 

  Onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz is hulp voor mensen die recht hebben op zorg uit de Wet langdurige zorg. Mensen met een Wlz-indicatie. Een cliëntondersteuner staat naast de cliënt en ondersteunt bij allerlei zaken rondom het regelen van langdurige zorg. 

  Het komt ook voor dat juist de mantelzorger ondersteuning krijgt bij het regelen van zorg voor de naaste. Bijvoorbeeld bij dementie. Dan kan iemand dat zelf niet meer. 

  De hulp van een cliëntondersteuner is gratis. Heb je geen Wlz-indicatie? Dan help ik je graag als mantelzorgmakelaar. 

  Zorgregelhulp (Mantelzorgmakelaar en cliëntondersteuner)
 • Steunpunt Mantelzorg

  Steunpunt Mantelzorg

   Zonder verwijzing 

  Steunpunt Mantelzorg Veldhoven is er voor alle mantelzorgers uit Veldhoven en voor degene die langdurend voor iemand zorgen die in Veldhoven woont. Mantelzorg begint vaak met kleine dingen, zoals het doen van een boodschap of een keer mee naar de dokter. Maar meestal wordt het snel meer, zoals koken, schoonmaken en helpen bij het douchen. Dit kan veel invloed hebben op uw eigen leven.
  Het Steunpunt is open op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur. En op afspraak op een ander moment.

  SWOVE
 • Vrijwillig ter Zijde

  Vrijwillig ter Zijde

   Zonder verwijzing 

  Getrainde vrijwilligers van Vrijwillig Ter Zijde (VTZ) ondersteunen mensen die in de thuissituatie de zorg hebben voor iemand met dementie of voor iemand die terminaal is. Zij helpen de mantelzorger met hun aanwezigheid. Zo krijgen mantelzorgers even tijd voor zichzelf (respijtzorg).

  SWOVE
 • Logeergezin

  Logeergezin

   Zonder verwijzing 

  Vrijwilligers bieden praktische ondersteuning aan mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, autisme, niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of een chronische ziekte. Consulenten Informele Zorg van MEE vinden bijna altijd een oplossing bij een vraag. In gesprek met de hulpvrager en een vrijwilliger koppelen zij mensen, wensen en mogelijkheden aan elkaar. Bij een wederzijdse klik ontstaan de mooiste oplossingen.

  Een vrijwillig logeergezin wordt ingezet zodat de ouders en overige gezinsleden even op adem kunnen komen en ruimte hebben voor elkaar.

  MEE Zuidoost Brabant
 • Mantelzorgmakelaar

  Mantelzorgmakelaar

   Zonder verwijzing 

  Mantelzorgers staan er met een mantelzorgmakelaar niet alleen voor. Ik help met het regelen van zorg en ondersteuning. Met actuele kennis van wetten en regels ken ik de weg naar het juiste loket. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg, welzijn, wonen, werk en financiën. Zo hoef je je zo min mogelijk bezig te houden met instanties, formulieren en regelwerk. Je kunt je tijd en energie vast beter gebruiken!

  Zorgregelhulp (Mantelzorgmakelaar en cliëntondersteuner)
 • Zelfhulpgroepen voor mantelzorgers en familieleden van mensen met een psychiatrische aandoening

  Zelfhulpgroepen voor mantelzorgers en familieleden van mensen met een psychiatrische aandoening

   Zonder verwijzing 

  Wat doen we?
  Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant is een organisatie die lotgenoten bij elkaar brengt en zelfhulpgroepen ondersteunt.

  Wat is zelfhulp?
  Zelfhulp is lotgenoten contact zonder dat er een professional bij aanwezig is.
  Lotgenoten kunnen elkaar binnen een zelfhulpgroep ontmoeten. Deelname aan een zelfhulpgroep is gratis. Het is een laagdrempelige manier om met mensen in contact te komen die tegen dezelfde dingen aanlopen of hetzelfde hebben (meegemaakt) als jij. Je hebt geen doorverwijzing nodig om deel te kunnen nemen aan een zelfhulpgroep.

  Wat kan je verwachten in een groep?
  Deelname aan een zelfhulpgroep kan helend en steunend zijn. Mensen die hetzelfde hebben meegemaakt begrijpen vaak beter waar je mee worstelt dan mensen die niet dezelfde ervaring hebben. Door met elkaar te praten over je ervaringen weet je dat je niet de enige bent, maar kun je ook praten over alle mogelijkheden die er wel zijn en hoe je krachtiger in het leven kunt staan.

  Er zijn ruim 100 verschillende groepen in 4 verschillende categorieën. In de categorie zelfhulpgroepen voor mantelzorgers en familieleden van mensen met een psychiatrische aandoening zijn er veel verschillende groepen, denk hierbij aan groepen voor:
  – naasten van mensen met een bipolaire stoornis,
  – naasten van mensen met psychische en psychiatrische problemen,
  – ouders/partners van mensen met autisme,
  – familie/betrokkenen van mensen met een eetstoornis,

  - naasten van mensen met een verslaving,

  - naasten van mensen met NAH,
  – enzovoorts.

  Wil je meer weten over ons hele aanbod? Neem dan contact op via de website of door te bellen met Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant.

  Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant of bel naar onze locatie in Eindhoven.

  Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant