Bekijk 8 diensten

 • Voorlichting en preventie (vrijwilligersproject)

  Voorlichting en preventie (vrijwilligersproject)

   Zonder verwijzing 

  Het doel van het project Voorlichting en Preventie is om de positie van kinderen en jongeren structureel te verbeteren. Dit doen we door verbindingen te leggen en samen te werken met andere professionals. Stichting LOEK@YOU ontwikkelt voorlichtingswerkvormen en past dit vervolgens toe bij de kinderen, jongeren en andere betrokken partijen. Deze activiteiten richten zich met name op een structurele bijdrage aan zelfredzaamheid op langere termijn te verwachten door o.a. preventie en signalering.

  Voor wie is het project Voorlichting en Preventie bedoeld?

  Het project Voorlichting en Preventie is bedoeld voor geïnteresseerden zoals professionals uit het onderwijs en de zorg maar ook oudergroepen, belangenverenigingen en gemeentes.  

   

   

   

   

  Stichting LOEK@YOU
 • Individuele specialistische begeleiding van thuiszitters en kinderen die uit dreigen te vallen

  Individuele specialistische begeleiding van thuiszitters en kinderen die uit dreigen te vallen

   Zonder verwijzing 

  De individuele begeleiding (zorg) is bedoeld voor kinderen met problemen op school, die vastgelopen zijn in het onderwijs of zelfs thuiszitten. De Stichting gaat uit van een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee mag doen. Mee mogen doen, maar vooral ook mee kunnen doen vanuit je eigen kracht is erg belangrijk voor kinderen. Volgens ons is, om mee te kunnen doen, soms tijdelijk of blijvend iets extra’s nodig. 

  Stichting LOEK@YOU begeleidt soms thuis, op school of op de eigen locatie.

  Als een kind in staat is om op op locatie de komen, dan kan het ook meedoen aan één van onze vrijwilligersprojecten. Deze worden gedurende het jaar uitgevoerd. De vrijwilligersprojecten zijn een aanvulling op de zorg die Stichting LOEK@YOU biedt. Dit extra’s wordt gecreëerd met behulp van vrijwilligers in de rol van ‘educatie-maatje’. De activiteiten worden zo ontworpen en uitgevoerd, dat ze aansluiten bij de interesses van de kinderen. Zo proberen wij ontwikkeling te stimuleren op een manier die past bij het kind op dat moment. Vrijwilligers helpen een kind om zijn of haar talent te ontdekken.

  Stichting LOEK@YOU
 • DigiTaalhuis Veldhoven

  DigiTaalhuis Veldhoven

   Zonder verwijzing 

  Wil je graag Nederlands leren? Beter leren lezen, schrijven of rekenen? Of handiger worden met de computer en internet? Heb je vragen over Donorregistratie? Kom dan naar DigiTaalhuis Veldhoven!

  In het DigiTaalhuis helpen deskundige vrijwilligers je op weg naar activiteiten of trainingen die bij jouw vraag passen. Je vindt er leermateriaal en kunt er andere mensen ontmoeten. Ook ben je er welkom als je een taalmaatje zoekt of meer wilt weten over inburgeren.

  Je vindt het DigiTaalhuis in de Bibliotheek. Twee keer per week zijn er (gratis) spreekuren, ook over online donorregistratie vanwege de nieuwe donorwet. Je kunt er vragen stellen en krijgt er advies.

  In verband met het coronavirus worden de spreekuren voorlopig niet in de Bibliotheek gehouden. De vrijwilligers zijn op werkdagen wel telefonisch bereikbaar via 06-24 13 64 67.
  Krijg je de voicemail? Spreek dan je naam en telefoonnummer in en je wordt zo snel mogelijk terug gebeld. Mocht blijken dat het beter is om in de Bibliotheek af te spreken om de vraag te beantwoorden, dan kan dat alsnog.

  De Bibliotheek Veldhoven
 • Meedoenvoorziening

  Meedoenvoorziening

   Zonder verwijzing 

  Moet u rondkomen van een laag inkomen uit werk of heeft u een (bijstands)uitkering? Zijn hierdoor de kosten van activiteiten buitenshuis voor u te hoog? Door de Meedoen-voorziening kunt u deelnemen aan een activiteit. U kunt bijvoorbeeld lid worden van een sportvereniging, zwemmen bij het zwembad den Ekkerman of een avondje uitgaan bij theater De Schalm. Ook kunt u lid worden van de bibliotheek of een tegemoetkoming krijgen in de kosten van internet.

  Wilt u meer informatie of een aanvraag indienen?

  Neem dan contact op met de gemeente Veldhoven en verwijs naar de minimaregelingen. U kunt onze medewerkers van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur bereiken via telefoonnummer 14 040 of via e-mail: gemeente@veldhoven.nl.

   

  Gemeente Veldhoven
 • Bredeschool Veldhoven

  Bredeschool Veldhoven

   Zonder verwijzing 

  De Brede School is een verbreding van het primair onderwijs met allerhande diensten en activiteiten in één concept. Een netwerk van diensten en dienstverleners rondom kinderen van 0-16 jaar. Alle ingrediënten grijpen in elkaar, versterken elkaar en worden aangeboden in dagarrangementen. Zeer gevarieerd en op maat. Het primair onderwijs vormt altijd het hart van dit netwerk waaraan welzijn, jeugdwerk, zorg, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en culturele en sportieve activiteiten toegevoegd kunnen worden. Al naar gelang het verlanglijstje.

  Cordaad Welzijn
 • Wat doet Stichting Leergeld?

  Wat doet Stichting Leergeld?

   Zonder verwijzing 

  De stichting streeft ernaar schoolkinderen te laten meedoen in de maatschappij. Als er in een gezin geen geld over is om een kind te laten meedoen met schoolse- en buitenschoolse activiteiten, kan de stichting tussen helpen.

  Dat betekent dat kosten voor de school, of voor buitenschoolse activiteiten, zoals het lidmaatschap van een club, of kosten voor gebruik van een computer, door de stichting kunnen worden betaald. De stichting helpt kinderen/gezinnen nooit met contant geld. De kosten, of een gedeelte daarvan) betaalt de stichting rechtstreeks aan een school, een club of aan een leverancier. Dat gebeurt pas als alle andere hulppotjes/regelingen zijn uitgeput. Pas dan kan Leergeld helpen, dus is Leergeld wel het laatste vangnet.

  De stichting onderhoudt contacten met scholen, clubs en andere instellingen zoals gemeenten.

  Door voorlichting over beschikbare voorzieningen, door bemiddeling tussen ouders en hulpverlenende instanties kan Leergeld ook helpen

  Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen
 • Schoolmaatschappelijk Werk

  Schoolmaatschappelijk Werk

   Zonder verwijzing 

  Zit je op school en heb je hulp nodig of vragen over je thuissituatie, relaties of opleiding? Dan is School Maatschappelijk Werk (SMW) iets voor jou. Een SMW-er is een Jeugd Maatschappelijk Werker (JMW) die verbonden is aan een school.

  Wat doet School Maatschappelijk Werk?

  We helpen je bij het oplossen van problemen, maar ook bij het ontdekken en ontwikkelen van jouw talenten. Je kunt je aanmelden bij de SMW-er op jouw school.

  Ook bieden we je handige handvatten. Een voorbeeld hiervan is het boekje ‘Op Jezelf’ dat nuttige informatie geeft voor wanneer je 18 wordt of bent. Dit boekje kun je hier downloaden.

  SMW is er ook voor je ouders. Voor als ze bijvoorbeeld eens willen praten over je opvoeding of ontwikkeling. Ook als er helemaal geen problemen zijn: gewoon, om eens met iemand anders te praten.

  Trainingen

  In Eindhoven zijn vaste SMW-ers aanwezig op basisscholen, middelbare scholen en mbo-scholen. Ook geven zij verschillende trainingen aan kinderen en jongeren in heel de regio. Als je contact met ons opneemt, bekijken we samen wat de mogelijkheden voor deelname zijn. Hier vind je het trainingenoverzicht en kun je je aanmelden.

  Meld je aan, de hulp is gratis

  Mogelijkheden voor aanmelden bij SMW en JMW zijn verschillend per school. Bijvoorbeeld via je mentor of zorgcoördinator. Ook je huisarts of CJG-partner kan je doorverwijzen. Vraag naar de flyer en mogelijkheden via de SMW-er op jouw school.

  Hulp van SMW is gratis, kortdurend en als het nodig is verwijzen we je door naar vervolghulp.

  SMW en JMW van Lumens in Veldhoven zijn onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Jongerenpunt Veldhoven. Kijk op www.cjgveldhoven.nl en www.jongerenpuntveldhoven.nl

  Lumens
 • Jeugdmaatschappelijk Werk

  Jeugdmaatschappelijk Werk

   Zonder verwijzing 

  Jeugd Maatschappelijk werk is er voor alle jeugdigen in een gemeente. Zij helpen kinderen, jongeren en hun ouders wanneer het even niet zo lekker loopt, thuis en op school.

  Wat doet Jeugdmaatschappelijk Werk?

  Wanneer je problemen hebt op school, thuis of met vrienden, kun je contact met ons opnemen. Aan de hand van jouw verhaal bepalen we samen wat er nodig is om je situatie te verbeteren. Soms zijn een paar gesprekken al genoeg om een oplossing te vinden. Maar ook als er meer nodig is, zijn we er voor jou. In verschillende gemeenten werken we samen met andere organisaties binnen een sociaal team. Daardoor kun je er zeker van zijn dat je de hulp krijgt die je nodig hebt.

  Jeugdmaatschappelijk werk op school

  Onze jeugdmaatschappelijk werkers zijn vaak verbonden aan een school. Je kunt altijd een vraag stellen of een afspraak maken. Dat kan op school of op een andere plek waar jij je op je gemak voelt. Ook leerkrachten of zorgprofessionals kunnen bij hen terecht.

  Trainingen

  Verder worden heel het jaar door trainingen geven aan jongeren. Bijvoorbeeld op het gebied van assertiviteit, omgaan met emoties en plezierig naar school gaan. Op https://www.lumenswerkt.nl/aanbod-concepten/#trainingen vind je een overzicht van alle trainingen. Of kijk hier op Steunwijzer bij Lumens trainingen voor jeugd.

  Lumens
 • Begeleiding (Wmo)

  Begeleiding (Wmo)

   Met verwijzing 

  Met Wmo-begeleiding (individuele begeleiding) kunt u zelfstandig blijven wonen en actief deelnemen aan het dagelijks leven. De begeleiding wil uw zelfredzaamheid verbeteren en behouden. Zodat opname in een instelling, verwaarlozing of achteruitgang voorkomen kunnen worden. 

  Bij individuele begeleiding kunt u denken aan:

  • ondersteuning bij het aanbrengen en versterken van structuur
  • hulp bij het voeren en versterken van de regie op het eigen leven
  • het aanleren verbeteren van sociale of praktische vaardigheden

  Voor begeleiding betaalt u een eigen bijdrage.

  Loket Welzijn Wonen Zorg

  Wilt u in aanmerking komen voor begeleiding? Of wilt u hier meer informatie over? Dan kunt u contact opnemen met het loket Welzijn Wonen Zorg. Het loket is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 13.00 uur op het verkorte telefoonnummer 14 040. U kunt ook mailen naar loketwelzijnwonenzorg@veldhoven.nl.

  Hebt u van gemeente Veldhoven al een indicatie voor Wmo-begeleiding?

  Hier vindt u de gecontracteerde aanbieders begeleiding Wmo.

  Gemeente Veldhoven
  Productcode
  Begeleiding (Wmo) met verwijzing