Langdurig verblijf (Jeugd)
Gemeente Veldhoven
 Met verwijzing 
Productcode
Langdurig verblijf (Jeugd)
Locatie
Veldhoven

Gemeente Veldhoven

U doet veel zelf in het dagelijks leven. Soms helpen uw familie, vrienden en buren u daarbij. Is hun hulp niet genoeg voor u? Dan kan Gemeente Veldhoven u helpen.

Bedrijfsprofiel

Langdurig verblijf (Jeugd)

Uitgebreide omschrijving

Langdurig verblijf kent verschillende vormen.

Er zijn open en gesloten verblijfsvormen. Het verblijf is gericht op herstellen, gedragsverandering en het voorkomen van verergering. Daarnaast op het versterken van de opvoedvaardigheden van de omgeving van de jeugdige. Onderdeel van dit verblijf is een behandelvorm. Deze behandeling wordt gecombineerd met intensieve ondersteuning aan de thuissituatie. Dat is gericht op terugkeer van de jeugdige naar de ouders of het netwerk.

Gezinshuis
Gezinshuizen zijn kleinschalige woonvormen. Waarin gezinshuisouders in hun eigen gezin en in hun eigen huis één of meerdere jeugdigen tussen de 0 en 21 jaar opnemen.

Pleegzorg
Als een jeugdige tijdelijk niet thuis kan wonen door problematiek van ouders of van de jeugdige zelf, kan pleegzorg worden ingezet. De draagkracht van het gezin is onvoldoende om een stabiele thuissituatie te bieden.

Bureaudienst Jeugd

Wilt u in aanmerking komen voor verblijf of er meer informatie over? Dan kunt u contact opnemen met het de bureaudienst Jeugd of uw huisarts.

De bureaudienst is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 13.00 uur op het verkorte telefoonnummer 14 040. U kunt ook mailen naar jeugd@veldhoven.nl.

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Hebt u van gemeente Veldhoven of uw huisarts al een indicatie voor langdurig verblijf Jeugd?

Hier vindt u de gecontracteerde aanbieders langdurig verblijf.

Laatst bijgewerkt: 04-11-2021

 Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   Langdurig verblijf (Jeugd) met verwijzing

Specificaties

Soort aanbod Met verwijzing
Productcode
Langdurig verblijf (Jeugd) met verwijzing
Vestigingen Gemeentehuis Meiveld 1, 5501KA Veldhoven
Leefdomeinen Opgroeien en opvoeden
Leeftijd 0 tot 18 jaar
Locatie ondersteuning Verblijf op locatie
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:
Veldhoven 
 Hoofdvestiging
Gemeentehuis
Meiveld 1, 5501KA Veldhoven
Bereikbaar: werkdagen