Pleegzorg 24 uurs
Productcode:
43A09
Locatie(s):
Middelburg bekijk op kaart

Pleegzorg 24 uurs

Kinderen die door kindproblematiek (ontwikkelings-, gedrags- e/o opvoedingsproblemen) e/o door gezinsomstandigheden gedurende korte of langere tijd niet bij hun ouders kunnen wonen kunnen in een pleeggezin worden opgenomen. De jeugdige verblijft in een veilige gezinssituatie waar opvang, opvoeding en verzorging kan plaatsvinden.

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Er zijn twee varianten te onderscheiden: de hulpverleningsvariant waarbij het kind zo snel mogelijk terug naar huis gaat en de perspectief biedende variant waarbij het kind duurzaam in een pleeggezin opgroeit. • De jeugdige blijft zo kort mogelijk in een pleeggezin en gaat zo snel mogelijk gefaseerd terug naar huis. In geval van perspectief biedende pleegzorg is het de intentie dat het kind tot zijn/ haar 18e jaar in het pleeggezin blijft. • Er is zicht op de ontwikkelingsmogelijkheden en de ontwikkelingsbehoefte van de jeugdige. • Het kind wordt een veilige, stabiele woonplek geboden bij een door Juvent gescreend pleeggezin • De mogelijkheid op terugkeer naar huis wordt onderzocht en Juvent adviseert de bevoegde instelling over een opvoedingsbesluit. • Begeleiding van de jeugdige en zijn sociale systeem • Coördineren en verbinden van het zorgteam • Begeleide bezoeken • Begeleiding en nazorgcontact van het pleeggezin • Waar nodig worden specifieke methodieken ingezet. • Netwerkscreening • Werven en voorbereiden van pleeggezinnen • Veiligheid pleeggezin wordt geborgd


Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.


Met indicatie 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Algemeen:
Categorieën Dagbesteding mogelijk, Opvang, Opvoeden en onderwijs, Opvoeden, opgroeien en zelfstandigheid, Veiligheid in de thuissituatie, Wonen en Wonen, opvang en logeren
Soort aanpak Gezinsondersteuning
Soort aanbod Met verwijzing
Verwijzing Met indicatie en Met verwijzing
Intensiteit Licht en Middel
Specialisme Pleegzorg
Aandachtsgebieden Pleegzorg
Doelgroep:
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar) en Jeugd (tot en met 27 jaar)
Taal Nederlands
Branche Zorg
Aangeboden in:
Locatie van ondersteuning

Verblijf op locatie:

  • Pleegzorg

Locatie ondersteuning:

  • Verblijf op locatie
Gemeenten Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden en Veldhoven
Wijken Gestel, Meerhoven, Stratum, Strijp Oost, Tongelre / Centrum, Woensel Acht en Aanschot, Woensel Noord-Ontginning, Woensel Noordoost, Woensel Zuidoost en Woensel Zuidwest

Locaties

Wil je informatie van de dienst Pleegzorg 24 uurs? Deze is beschikbaar op de volgende locaties:

Middelburg
Park Veldzigt 43
4336DW  Middelburg
 Beschrijving
0118632800
Bereikbaar: werkdagen

Juvent

Juvent biedt jeugdhulp aan kinderen tot 23 jaar, in elke fase van hun leven. Kinderen die te maken hebben met gedragsproblemen, ontwikkelings- stoornissen, of problemen van...

Bedrijfsprofiel