Individuele specialistische begeleiding van thuiszitters en kinderen die uit dreigen te vallen
Stichting LOEK@YOU
 Zonder verwijzing 
Locatie
Veldhoven

Stichting LOEK@YOU

Stichting LOEK@YOU ontwikkelt en begeleidt diverse projecten gericht op participatie voor kinderen, jongeren en volwassenen én biedt zorg gericht op uitval in het onderwijs en thuiszitters.

Bedrijfsprofiel

Individuele specialistische begeleiding van thuiszitters en kinderen die uit dreigen te vallen

Uitgebreide omschrijving

De individuele begeleiding (zorg) is bedoeld voor kinderen met problemen op school, die vastgelopen zijn in het onderwijs of zelfs thuiszitten. De Stichting gaat uit van een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee mag doen. Mee mogen doen, maar vooral ook mee kunnen doen vanuit je eigen kracht is erg belangrijk voor kinderen. Volgens ons is, om mee te kunnen doen, soms tijdelijk of blijvend iets extra’s nodig. 

Stichting LOEK@YOU begeleidt soms thuis, op school of op de eigen locatie.

Als een kind in staat is om op op locatie de komen, dan kan het ook meedoen aan één van onze vrijwilligersprojecten. Deze worden gedurende het jaar uitgevoerd. De vrijwilligersprojecten zijn een aanvulling op de zorg die Stichting LOEK@YOU biedt. Dit extra’s wordt gecreëerd met behulp van vrijwilligers in de rol van ‘educatie-maatje’. De activiteiten worden zo ontworpen en uitgevoerd, dat ze aansluiten bij de interesses van de kinderen. Zo proberen wij ontwikkeling te stimuleren op een manier die past bij het kind op dat moment. Vrijwilligers helpen een kind om zijn of haar talent te ontdekken.

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Stichting LOEK@YOU begeleidt vanuit het natuurlijk leren van een kind of jongeren aan de hand van de Piramide van Maslow. Welzijn staat voorop en als de basis weer stevig genoeg is, dan kan een kind weer gaan groeien en ontstaat ruimte voor ontplooiing en groei. 

Laatst bijgewerkt: 12-11-2022

 Zonder verwijzing 

Om dit product te gebruiken neem je rechtstreeks contact op met de aanbieder van het product, zonder tussenkomst van de gemeente.

Specificaties

Soort aanbod
Zonder verwijzing
Productcode
Vestigingen  Stichting loek@you Locht 66-A, 5504KE Veldhoven
Leefdomeinen Leren en ontwikkeling en Opgroeien en opvoeden
Leeftijd 0 tot 18 jaar
Locatie ondersteuning Ondersteuning op locatie en Thuis/ambulant

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:
Veldhoven 
 Hoofdvestiging
Stichting loek@you
Locht 66-A, 5504KE Veldhoven
Bereikbaar: werkdagen
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: