Gezinsprogramma's (vrijwilligersproject)
Stichting LOEK@YOU
 Zonder verwijzing 
Locatie
Veldhoven

Stichting LOEK@YOU

Stichting LOEK@YOU ontwikkelt en begeleidt diverse projecten gericht op participatie voor kinderen, jongeren en volwassenen én biedt zorg gericht op uitval in het onderwijs en thuiszitters.

Bedrijfsprofiel

Gezinsprogramma's (vrijwilligersproject)

Uitgebreide omschrijving

Wat willen we bereiken met de gezinsprogramma’s?   


Stichting LOEK@YOU vindt het belangrijk om ouders/opvoeders in contact te brengen met gelijkgestemden. Hiervoor creëert de stichting een ontmoetingsmogelijkheid gericht op het delen van ervaringen, het opbouwen van een netwerk en het voorkomen van sociaal isolement. Deze ontmoetingsmogelijkheid heet LOEKatUS.   


Voor wie zijn de gezinsprogramma’s bedoeld?  
LOEKatUS is bedoeld voor gezinnen die een extra steun in de rug nodig hebben.  
 

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

 Er zijn verschillende gezinsprogramma’s binnen LOEKatUS zoals:  

De jaarlijkse thema-avond vindt meestal plaats in de week van de thuiszitters. Het thema is wisselend van aard. Ouders/opvoeders en andere geïnteresseerden kunnen aansluiten op deze avond.  

De besloten Facebookgroep is altijd online. Men kan lid worden als men een ouder of opvoeder is van een kind wat ernstige moeilijkheden ondervindt in het onderwijs of al thuiszit zonder onderwijs.  

De Ouderkamer wordt op iedere 1e dinsdag van de maand georganiseerd. Ouders/opvoeders kunnen vrijblijvend binnen komen lopen. De onderwerpen die aan bod komen, worden besproken onder het genot van een bakje koffie of thee.  

KERSTIVAL wordt georganiseerd in de maand december en is een gezellige verwen-avond voor het gehele gezin. De avond staat in het teken van kerstmis. Tijdens de gezinsprogramma’s worden activiteiten georganiseerd gericht op ontmoeten, het bespreken van ervaringen, delen van eigen kennis en soms informeren over wat de Stichting kan betekenen voor ouders en opvoeders.

De activiteiten worden begeleid door professionals, vaak samen met vrijwilligers. 
 

Laatst bijgewerkt: 12-11-2022

 Zonder verwijzing 

Om dit product te gebruiken neem je rechtstreeks contact op met de aanbieder van het product, zonder tussenkomst van de gemeente.

Specificaties

Soort aanbod
Zonder verwijzing
Productcode
Vestigingen  Stichting loek@you Locht 66-A, 5504KE Veldhoven
Leefdomeinen Opgroeien en opvoeden
Leeftijd 0 tot 18 jaar, 18 tot 27 jaar en 28 tot 65 jaar
Locatie ondersteuning Ondersteuning op locatie

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:
Veldhoven 
 Hoofdvestiging
Stichting loek@you
Locht 66-A, 5504KE Veldhoven
Bereikbaar: werkdagen
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: