Bekijk 32 diensten

 • Inloopspreekuur

   Zonder verwijzing 

  Door en voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Ook mensen met afasie zijn welkom. U kunt naar het spreekuur komen voor informatie en advies, een luisterend oor en steun. Ook is het mogelijk om u in contact te brengen met professionals. 
  U kunt zonder afspraak binnenlopen, elke 4e woensdag van de maand van 10.30 u tot 12.00 u. 

  NAH Veldhoven
 • House of Inner Strenght (HIS)

  House of Inner Strenght (HIS)

   Zonder verwijzing 

  House of Inner Strength (HIS) is een veilige plek waar mannelijke slachtoffers van seksuele uitbuiting vanuit het hele land terecht kunnen en geholpen kunnen worden. Het HIS staat open voor jongens/mannen die gedwongen in de prostitutie terecht zijn gekomen, maar ook voor diegenen die vrijwillig als prostitué werken. Mannelijke slachtoffers van zedenmisdrijven kunnen ook bij HIS terecht. Als jij er aan toe bent begeleidt Expertisecentrum Mensenhandel en (jeugd)Prostitutie (EMP) van Lumens je naar de juiste vorm van hulp. Erkenning en herkenning van staan hierbij centraal. Met HIS bieden we je (weer) zingeving, dagbesteding, het opdoen van positieve ervaringen en kennis en helpen we je op weg richting school en/of werk, om weer mee te kunnen doen.

  Dit doen we samen
  Hulp en ondersteuning doen we op maat van jouw behoefte met lokale partners in zorg en veiligheid. Deskundige en betrouwbare partners bieden je hulp op maat zoals gesprekken met de GGD arts, soa testen en HIV- testen. Er is een rechercheur aanwezig van het AVIM (team politie mensenhandel) om eerste gesprekken te voeren: laagdrempelig, informatief en op strafrecht gericht. Vluchtelingen in de Knel is er ook voor eventuele juridische ondersteuning. Er zijn medewerkers van het Leger des Heils aanwezig om, indien je wilt uitstappen, je te helpen bij deze uitstap. Neos biedt trainingen aan ervaringsdeskundigen (misschien wil jij dit wel?) en hulp aan jongeren die dak- en of thuisloos zijn geworden.
  Het FAQ (inloop bij Dynamo) is ook aanwezig voor gesprekken en hulp. En wij zijn continu aanwezig voor het eerste contact en voor de intakes.

  Bieden van alternatieven
  HIS helpt jongens en mannen die uit willen stappen naar een passende alternatieve invulling met school, werk en/of vrijetijdsbesteding en is daarom ook gekoppeld aan Dynamo Jeugdwerk. Daarnaast kun je in gesprek met ervaringsdeskundigen, andere (vermoedelijke) slachtoffers en kun je douchen, eten en drinken.

  Lumens
 • Educatief programma LOEK@TALENT (vrijwilligersproject)

  Educatief programma LOEK@TALENT (vrijwilligersproject)

   Zonder verwijzing 

  Stichting LOEK@YOU vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren mee kunnen doen in de maatschappij en dat talenten en kwaliteiten worden versterkt. Met de educatieve activiteiten van LOEK@TALENT kan iedereen zijn of haar talenten ontdekken en verder ontwikkelen. Plezier en ‘samen doen’ vinden wij ook belangrijk. 


  Voor wie zijn de educatieve activiteiten bedoeld?  
  De educatieve activiteiten zijn er voor kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar met een (redelijk) normale en hoge begaafdheid. De kinderen en jongeren die deelnemen kunnen moeilijker mee doen in de maatschappij. Soms is dit tijdelijk en soms is dit blijvend van aard. Te denken valt aan kinderen en jongeren met autisme, ADHD, hoogbegaafdheid, hechtingsproblematiek, MCDD, TOS, een hoge prikkelgevoeligheid, kinderen die extra aandacht behoeven omdat het even niet goed gaat, zoals: buikpijn bij het aangaan van nieuwe activiteiten of zenuwen bij het ontmoeten van nieuwe kinderen en jongeren. 

  Stichting LOEK@YOU
 • Indicatie vrije inloop de Hooiberg

  Indicatie vrije inloop de Hooiberg

   Zonder verwijzing 

  Voor mensen die tijdelijk de grip op het leven zijn kwijt geraakt, is structuur, zingeving en het gevoel weer ergens bij te horen vaak belangrijk.

  De indicatie vrije inloop is een laagdrempelig initiatief waar mensen zonder zorgindicatie binnen kunnen lopen voor een kopje koffie, om te handwerken of om even te praten met een vrijwilliger. Je kunt er komen voor een half uurtje maar ook voor een hele dag. Tussen de middag koken we samen een gezonde warme maaltijd, die net als bij een boeren gezin gezamenlijk wordt gegeten aan lange tafels.

  Zorgboerderij De Hooiberg Bladel
 • Zelfhulpgroep Loopgroep de Oppeppers

  Zelfhulpgroep Loopgroep de Oppeppers

   Zonder verwijzing 

  Wij lopen (hardlopen of wandelen) in eigen tempo om onze geestelijke gezondheid te activeren. Dit als aanvulling op een beter evenwicht tussen lichamelijk en geestelijk welbevinden. Effecten hiervan zijn: verbetering van zelfbeeld en lichaamswaardering plus een reductie van angst.
  De groep is voor iedereen die wil lopen voor zijn geestelijke gezondheid. Vooral zij die hebben gekampt met depressieve klachten, sociale angsten en onzekerheden in de contactsfeer. De groep is gemengd en komt samen in Eindhoven.
  We lopen in sportkleding met sportschoenen. Er is een dames-en herenkleedkamer en ook de mogelijkheid om te douchen. Na het lopen bestaat er de mogelijkheid tot het drinken van koffie of thee (voor eigen rekening) en kan er worden nagepraat.

  Deelname is mogelijk zonder aanmelding vooraf. Voel je welkom om een keer mee te komen lopen!

  Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Zelfhulpnetwerk Zuidoost-Brabant of bel naar onze locatie in Eindhoven.

  Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant
 • Zefhulpgroep Dwang

  Zefhulpgroep Dwang

   Zonder verwijzing 

  We willen door contacten met lotgenoten steun ondervinden bij het bestrijden van dwangstoornissen. We willen deze klachten proberen te verminderen door onderlinge steun, door het uitwisselen van ervaringen en door de deelnemers zelfingebrachte oefenprogramma’s. De goep is voor mensen met dwanggedachten en/of dwanghandelingen. Dwanggedachten zijn ongewenste gedachten die zich steeds opdringen en waar men angstig van wordt. Dwanghandelingen zijn o.a.: smetvrees, poetsdwang, verzameldwang, controledwang.

  De groep komt samen in Eindhoven. Deelname is mogelijk na aanmelding en contact met de contactpersoon van de groep.

  Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Zelfhulpnetwerk Zuidoost-Brabant of bel naar onze locatie in Eindhoven.

  Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant
 • Ouderenadvisering

  Ouderenadvisering

   Zonder verwijzing 

  Zelfstandigwonende ouderen kunnen bij de ouderenadviseurs van SWOVE terecht met vragen over bijvoorbeeld welzijn, wonen en zorg. Daarnaast treden de ouderenadviseurs op als onafhankelijk cliëntondersteuner. Wij ondersteunen onder meer bij eenzaamheid, dementie en langer thuis blijven wonen.

  SWOVE
 • Zelfhulpgroep Borderline

  Zelfhulpgroep Borderline

   Zonder verwijzing 

  De groep is er om ervaringen uit te wisselen over hoe we omgaan met ons leven. Waar we tegen aan lopen, hoe we onze energie in kunnen zetten of verliezen. Een luisterend oor bieden, humor in het leven brengen en kijken of je beperkingen en mogelijkheden ook zo zijn zoals je ze ervaart. Door te luisteren en te vertellen krijg je weer kracht en ruimte, zo kun je je eigen “ruggensteun” creëren. De groep is voor mannen en vrouwen met borderline problematiek die na(ast) hun behandeling behoefte hebben aan contact met lotgenoten.

  De groep komt samen in Eindhoven.

  Deelname is mogelijk na aanmelding en contact met de contactpersoon van de groep. Na een kennismakingsgesprek is er de mogelijkheid om aan te sluiten bij de groep.

  Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Zelfhulpnetwerk Zuidoost-Brabant of bel naar onze locatie in Eindhoven.

  Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant
 • Zelfhulpgroep Bipolaire stoornis (Manisch-Depressief (MD))

  Zelfhulpgroep Bipolaire stoornis (Manisch-Depressief (MD))

   Zonder verwijzing 

  Deze zelfhulp groep is voor mensen die een bipolaire stoornis hebben (manisch-depressief zijn).
  Wat willen wij graag samen: Heb je last van manische depressiviteit of een bipolaire stoornis of ben je partner/betrokkene en wil je samen, met de ervaring van anderen, leren hoe je hier beter mee om kunt gaan? Dan kun je je aansluiten bij een lotgenotengroep. Lotgenotencontact betekent voor MD-ers en betrokkenen: kennis, ervaring en steun uitwisselen om meer vat te krijgen op de bipolaire stoornis.

  De groepen komen samen op verschillende data in Eindhoven, Helmond en Bergeijk. Deelname is mogelijk na aanmelding en contact met de contactpersoon van de groep.

  Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Zelfhulpnetwerk Zuidoost-Brabant of bel naar onze locatie in Eindhoven.

  Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant
 • Samen Herstellen, Coachingsgroep, Ervaringsgroep

  Samen Herstellen, Coachingsgroep, Ervaringsgroep

   Zonder verwijzing 

  Over stigma: blog Marcella Mulder (06-12-2017) Sinds begin oktober ben ik ambassadeur van de stichting Samen sterk zonder Stigma. Ik ben zowel in mijn leven als binnen verschillende organisaties veel stigma’s tegengekomen. Als ervaringswerker en teamleider herstelondersteunende zorg ben ik vaak geconfronteerd met de volgende vragen van hulpverleners: is iemand hier wel aan toe, is het niet te vroeg om al met cliënten te werken als iemand nog maar net gestopt is. Vaak worden mensen met verslavingsproblemen, ook door hulpverleners, gezien als zwak, mensen zonder ‘ruggengraat’. Misschien zijn ze wel sterk, maar zeker niet als ze net gestopt zijn. De grootste zorg is dat mensen misschien terug kunnen vallen als ze gaan werken als vrijwilliger. Deelname aan de coachinggroep wordt vanuit dat idee ook soms afgeraden door behandelaren. Het is nog te vroeg in het proces, je bent nog in behandeling, je moet je nu richten op je herstel, je hebt het al zwaar genoeg, zijn reacties die we terughoren van mensen die bij ons deelnemen aan de coachinggroep.

  Novadic-Kentron
 • Samen dementievriendelijk

  Samen dementievriendelijk

   Zonder verwijzing 

  Samen dementievriendelijk verzorgt groepstrainingen voor onder meer bedrijven, gemeenten en verenigingen. In deze trainingen leren deelnemers van twee opgeleide trainers hoe je kunt omgaan met mensen met dementie. De trainingen kunnen gevolgd worden op locatie of via een online verbinding. Daarnaast zijn er 2 korte online basistrainingen en 12 online branchetrainingen te vinden op de website samendementievriendelijk.nl

  • Groepstrainingen op locatie

  • Online trainingen

  Alzheimer Nederland Zuid-Oost Brabant
 • Zelfhulpgroep Autisme

  Zelfhulpgroep Autisme

   Zonder verwijzing 

  De groepen bestaan uit vaste leden die elk een vorm van autisme hebben en contact zoeken met lotgenoten. Het doel van deze groepen zijn meer kennis, herstel en weerbaarheid voor bepaalde problematiek op gebied van autisme door: - vergroten en/of verbeteren van sociaal netwerk - ervaringen, kennis en gebeurtenissen onderling te delen - ervaringen, kennis en gebeurtenissen delen met anderen.

  Er zijn twee groepen, bij de eerste groep mogen mensen met autisme zich aanmelden totdat de groep vol is. Zij vormen een vaste groep die regelmatig bij elkaar komen om over autisme te praten. De groep komt samen in Eindhoven. De tweede groep is een vrouwengroep voor vrouwen van 45+ waarbij op latere leeftijd autisme is vastgesteld. Deze komt 1x per maand bij elkaar in Eindhoven. Deelname is mogelijk na aanmelding en contact met de contactpersoon van de groep.

  Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Zelfhulpnetwerk Zuidoost-Brabant of bel naar onze locatie in Eindhoven.

  Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant
 • Medische Heroïne Behandeling

  Medische Heroïne Behandeling

   Zonder verwijzing 

  Vanuit de Medische Heroïne Unit (MHU) krijgen maximaal 25 chronische heroïneverslaafden een behandeling met medicinale heroïne. Drie keer per dag komen deze cliënten naar de MHU om ter plekke deze medische heroïne te gebruiken. De meeste roken, een enkeling injecteert de heroïne. Tevens wordt een flankerend zorgaanbod gedaan op het gebied van werken, wonen of huisvesting.

  Novadic-Kentron
 • Zelfhulpgroep Mantelzorgers van mensen met een psychiatrische aandoening

  Zelfhulpgroep Mantelzorgers van mensen met een psychiatrische aandoening

   Zonder verwijzing 

  Deze groep is voor mantelzorgers van mensen met psychiatrische aandoening.

  Voor mantelzorgers van mensen met psychiatrische aandoening.

  De groep komt samen in Bergeijk.

  Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Zelfhulpnetwerk Zuidoost-Brabant of bel naar onze locatie in Eindhoven.

  Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant
 • Zelfhulpgroep AD(H)D

  Zelfhulpgroep AD(H)D

   Zonder verwijzing 

  De groep is geschikt voor iedereen die zelf AD(H)D heeft en hier met anderen over wil praten.

  De groep komt in Eindhoven bij elkaar. 

  Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Zelfhulpnetwerk Zuidoost-Brabant of bel naar onze locatie in Eindhoven.

  Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant
 • Begeleiding (Wmo)

  Begeleiding (Wmo)

   Met verwijzing 

  Met Wmo-begeleiding (individuele begeleiding) kunt u zelfstandig blijven wonen en actief deelnemen aan het dagelijks leven. De begeleiding wil uw zelfredzaamheid verbeteren en behouden. Zodat opname in een instelling, verwaarlozing of achteruitgang voorkomen kunnen worden. 

  Bij individuele begeleiding kunt u denken aan:

  • ondersteuning bij het aanbrengen en versterken van structuur
  • hulp bij het voeren en versterken van de regie op het eigen leven
  • het aanleren verbeteren van sociale of praktische vaardigheden

  Voor begeleiding betaalt u een eigen bijdrage.

  Loket Welzijn Wonen Zorg

  Wilt u in aanmerking komen voor begeleiding? Of wilt u hier meer informatie over? Dan kunt u contact opnemen met het loket Welzijn Wonen Zorg. Het loket is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 13.00 uur op het verkorte telefoonnummer 14 040. U kunt ook mailen naar loketwelzijnwonenzorg@veldhoven.nl.

  Hebt u van gemeente Veldhoven al een indicatie voor Wmo-begeleiding?

  Hier vindt u de gecontracteerde aanbieders begeleiding Wmo.

  Gemeente Veldhoven
  Productcode
  Begeleiding (Wmo) met verwijzing
 • Dagbesteding (Wmo)

  Dagbesteding (Wmo)

   Met verwijzing 

  Hebt u behoefte aan een zinvolle dagbesteding? Deze behoefte kan ontstaan vanuit een beperkte dag-structuur of vereenzaming. Maar ook omdat uw mantelzorgers of sociaal netwerk overbelast zijn. Dagbesteding is in groepsverband. Het biedt u structuur en activiteiten voor de dag en u ontmoet er andere mensen. U kunt enige persoonlijke ondersteuning/begeleiding krijgen bij verzorgingstaken, bijvoorbeeld als u naar de wc moet. 

  Voor dagbesteding betaalt u een eigen bijdrage.

  Loket Welzijn Wonen Zorg

  Wilt u in aanmerking komen voor dagbesteding? Of wilt u er meer informatie over? Dan kunt u contact opnemen met het loket Welzijn Wonen Zorg. Het loket is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 13.00 uur op het verkorte telefoonnummer 14 040. U kunt ook mailen naar loketwelzijnwonenzorg@veldhoven.nl.

  Hebt u van gemeente Veldhoven al een indicatie voor Wmo dagbesteding?

  Hier vindt u de gecontracteerde aanbieders dagbesteding Wmo.

  Gemeente Veldhoven
  Productcode
  Dagbesteding (Wmo) met verwijzing
 • Behandeling (Jeugd)

  Behandeling (Jeugd)

   Met verwijzing 

  Behandeling is er voor jeugdigen waarbij begeleiding niet voldoende is. Er kan sprake zijn van een gedragsstoornis. Behandeling richt zich altijd op het verminderen en verbeteren van de problematiek. Er wordt gewerkt volgens een plan van aanpak en met een gericht doel. Behandeling is altijd tijdelijk. In principe richt de behandeling zich op uw kind, maar ouders of verzorgers kunnen ook betrokken worden. Soms zijn diagnostiek en advies genoeg om een jeugdige voldoende op weg te helpen. Er is dan geen behandeling nodig.  

  Bureaudienst Jeugd

  Wilt u in aanmerking komen voor behandeling of meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met het de bureaudienst Jeugd of uw huisarts.

  De bureaudienst is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 13.00 uur op het verkorte telefoonnummer 14 040. U kunt ook mailen naar jeugd@veldhoven.nl

  Gemeente Veldhoven
  Productcode
  Behandeling (Jeugd) met verwijzing
 • Begeleiding (Jeugd)

  Begeleiding (Jeugd)

   Met verwijzing 

  Begeleiding Jeugd is er voor jeugdigen die niet zelfstandig kunnen functioneren. Met begeleiding leren ze bepaalde vaardigheden aan. Of ze maken gedrag eigen dat bijdraagt aan de opvoeding of het functioneren in de maatschappij.

  Bureaudienst Jeugd

  Wilt u in aamerking komen voor begeleiding of er meer informatie over? Dan kunt u contact opnemen met het de bureaudienst Jeugd. De bureaudienst is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 13.00 uur op het verkorte telefoonnummer 14 040. U kunt ook mailen naar jeugd@veldhoven.nl.

  Gemeente Veldhoven
  Productcode
  Begeleiding (Jeugd) met verwijzing