Bekijk 14 diensten

 • Cursussen voor cliënten en hun netwerk

  Cursussen voor cliënten en hun netwerk

   Zonder verwijzing 

  MEE organiseert regelmatig cursussen en gespreksgroepen voor mensen met een beperking en hun omgeving. Dit doen we wanneer er veel vragen zijn om bepaalde vaardigheden aan te leren, zoals bijvoorbeeld omgaan met geld, sociale vaardigheden/opkomen voor jezelf, seksuele vorming, omgaan met sociale media. We doen dit ook als er meerdere vragen zijn om informatie over een bepaald onderwerp zoals opvoeden of autisme. Of als er behoefte is aan het delen van ervaringen over bijvoorbeeld het hebben van een broer of zus die anders is. 

   

   

  MEE Zuidoost Brabant
 • Hulp bij invullen belastingformulier en diverse toeslagen

  Hulp bij invullen belastingformulier en diverse toeslagen

   Zonder verwijzing 

  KBO Zeelst helpt u bij het invullen van uw jaarlijkse belastingaangifte. Ze komen dat bij u thuis doen. Ook kunt u dan vragen of ze u helpen bij het aanvragen van diverse toeslagen.

  KBO Zeelst
 • Geldfit.nl

  Geldfit.nl

   Zonder verwijzing 

  Geldzorgen kunnen ontstaan door allerlei gebeurtenissen in het leven. Het kan dus iedereen overkomen. Niet meer uitgeven dan op je rekening staat is best een uitdaging. Als je grip op je geldzaken even kwijt bent, dan kan het lastig zijn om hulp te zoeken. Toch is het belangrijk om snel aan de bel te trekken, want zo voorkom je dat de problemen groter worden. Maar hoe pak je dat aan?

  Geldfit.nl helpt je om je geldzaken fit te krijgen en te houden. Doe de gratis test en krijg direct een concreet advies voor jouw situatie. Je kan dan direct aan de slag met je financiën én krijgt te zien welke hulp beschikbaar is in jouw omgeving.

   

  Gemeente Veldhoven
 • Hulp bij invullen belastingformulier en diverse toeslagen

  Hulp bij invullen belastingformulier en diverse toeslagen

   Zonder verwijzing 

  KBO Zeelst helpt u bij het invuulen van uw jaarlijkse belastingaangifte. Ze komen dat bij u thuis doen. Ook kunt u dan vragen of ze u helpen bij het aanvragen van diverse toeslagen.

  KBO Zeelst
 • Informatie en advies, formulierenhulp, hulp bij administratie, hulp bij financiële vragen

  Informatie en advies, formulierenhulp, hulp bij administratie, hulp bij financiële vragen

   Zonder verwijzing 

  Je kunt vragen stellen over geld en recht

  Dat kan gaan over regels en plichten, maar ook over voorzieningen waar je recht op hebt en over financiële problemen en belastingvragen

  Alle inwoners van Veldhoven kunnen terecht

  Bureau Sociaal Raadslieden
 • Schuldhulpverlening en budgetcoaching

  Schuldhulpverlening en budgetcoaching

   Zonder verwijzing 

  Wanneer je financiële problemen hebt, heeft dat vaak een enorme impact op je leven. Onze schuldhulpverleners en budgetcoaches helpen jou bij het vinden van een oplossing. Dit kan individueel of in een groep.

  Heb jij ook last van schulden?

  Waarschijnlijk maak je je dan zorgen en lig je zelfs wakker van het gepieker. Of je hebt last van hoofdpijn, buikpijn of andere klachten. Blijf hier dan niet mee rondlopen. Je bent echt niet de enige die moeilijkheden heeft met geld. 20% van alle Nederlanders heeft schulden of geldproblemen. Het is niks om je voor je schamen.

  Hoe het werkt

  Na aanmelding krijg je eerst een of een paar gesprekken om duidelijk te krijgen wat je probleem precies is. Samen met de schuldhulpverlener bepaal je welke aanpak jou helpt je geldproblemen aan te pakken. Dit is maatwerk en je gaat hier zelf mee aan de slag.

  Voorkomen van schulden

  Natuurlijk is voorkomen beter dan genezen. Budgetcoaching is erop gericht ervoor te zorgen dat jij zelfstandig je financiële huishouden kan voeren en verstandige keuzes maakt. Je leert budgetvaardigheden en omgaan met geld, zodat je zelf verantwoordelijk kunt zijn voor je geldzaken. 

  Je kunt ook trainingen volgen waarin je leert hoe je goed met geld om gaat.

  • Rondkomen met inkomen
  • Omgaan met Leefgeld
  • Workshop budgetteren
  • Workshop signaleren financiële problemen (voor professionals)

  Aanmelden en contact

  Aanmelden kan via info@lumenswerkt.nl of 040 219 33 00

  Lumens
 • Financiele hulp

  Financiele hulp

   Zonder verwijzing 

  Moet u rondkomen van een laag inkomen uit werk of heeft u een (bijstands)uitkering?

  Mogelijk komt u in aanmerking voor een extra financiële bijdrage vanuit de gemeente. Deze financiële bijdrage worden ook wel minimaregelingen genoemd. Er zijn verschillende soorten minimaregelingen. Denk bijvoorbeeld aan:

  Een goede zorgverzekering is belangrijk. De gemeente heeft voor inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering afgesloten bij VGZ en CZ.

  Bijzondere bijstand kan de gemeente verstrekken voor bijzondere noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen met uw inkomen of waarvoor u niet heeft kunnen sparen.

  Zijn de kosten van activiteiten buitenshuis voor u te hoog? Door de Meedoen-voorziening kunt u deelnemen aan een activiteit, lid worden van de bibliotheek én een tegemoetkoming krijgen in de kosten van internet.

  De studietoeslag is een geldbedrag voor scholieren en studenten vanaf 18 jaar die door een beperking niet in staat zijn het minimumloon te verdienen. Het is een steuntje in de rug om toch een opleiding te volgen of af te maken.

  Heeft u geen reserve achter de hand voor onverwachte uitgaven? Dan komt u misschien in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag.

   

  Wilt u meer informatie of een aanvraag indienen?

  Neem dan contact op met de gemeente Veldhoven en verwijs naar de minimaregelingen. U kunt onze medewerkers van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur bereiken via telefoonnummer 14 040 of via e-mail: gemeente@veldhoven.nl.

   

  Gemeente Veldhoven
 • Informatie en advies, formulierenhulp, hulp bij administratie, hulp bij financiële vragen

  Informatie en advies, formulierenhulp, hulp bij administratie, hulp bij financiële vragen

   Zonder verwijzing 

  Je kunt vragen stellen over geld en recht

  Dat kan gaan over regels en plichten, maar ook over voorzieningen waar je recht op hebt en over financiële problemen en belastingvragen

  Alle inwoners van Veldhoven kunnen bij ons terecht

  Bureau Sociaal Raadslieden
 • Schulddienstverlening

  Schulddienstverlening

   Zonder verwijzing 

  Maakt u zich zorgen over uw financiën? Heeft u moeite met het betalen van uw rekeningen? De gemeente helpt u graag. Samen zoeken we naar een blijvende oplossing voor uw financiële zorgen.

  Hoe kan de gemeente helpen?

  In overleg met u plannen we een informatiegesprek in. Dit kan bijvoorbeeld ook op dinsdagavond (tot 19:00 uur). Tijdens dit gesprek kunt u uw situatie uitleggen. Samen brengen we uw financiële situatie in kaart. Heeft u betalingsproblemen en/of schulden? Dan kan de gemeente u op verschillende manieren helpen. Denk aan een schuldregeling, budgetcoaching en het beheren van uw financiën via budgetbeheer. Op www.veldhoven.nl/schulden leest u hier meer over. En wat u zelf kunt doen om uw financiën op orde te krijgen.

  Wilt u een informatiegesprek aanvragen?

  Neem dan contact op met de gemeente Veldhoven en vraag naar Schulddienstverlening. U kunt onze medewerkers van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur bereiken via telefoonnummer 14 040 of via e-mail: schulddienstverlening@veldhoven.nl.

  Gemeente Veldhoven
 • Vluchtelingenwerk

  Vluchtelingenwerk

   Zonder verwijzing 

  Vluchtelingen zijn mensen die hun eigen land zijn ontvlucht. Uit angst voor vervolging vanwege hun ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of omdat ze tot een bepaalde groep behoren. Meestal verblijven ze eerst langdurig in een asielzoekerscentrum. Als ze in Nederland mogen blijven, krijgen ze huisvesting aangeboden en dienen ‘in te burgeren’. Zij zijn dan zogenaamde ‘statushouders’. Elke gemeente heeft daarvoor een taakstelling en dient een aantal van hen op te nemen. Vluchtelingenwerk Cordaad Welzijn begeleidt – met vrijwilligers – de nieuwkomers om hen zo snel mogelijk zelfstandig te laten functioneren in de gemeente.

  Cordaad Welzijn
 • Wat doet Stichting Leergeld?

  Wat doet Stichting Leergeld?

   Zonder verwijzing 

  De stichting streeft ernaar schoolkinderen te laten meedoen in de maatschappij. Als er in een gezin geen geld over is om een kind te laten meedoen met schoolse- en buitenschoolse activiteiten, kan de stichting tussen helpen.

  Dat betekent dat kosten voor de school, of voor buitenschoolse activiteiten, zoals het lidmaatschap van een club, of kosten voor gebruik van een computer, door de stichting kunnen worden betaald. De stichting helpt kinderen/gezinnen nooit met contant geld. De kosten, of een gedeelte daarvan) betaalt de stichting rechtstreeks aan een school, een club of aan een leverancier. Dat gebeurt pas als alle andere hulppotjes/regelingen zijn uitgeput. Pas dan kan Leergeld helpen, dus is Leergeld wel het laatste vangnet.

  De stichting onderhoudt contacten met scholen, clubs en andere instellingen zoals gemeenten.

  Door voorlichting over beschikbare voorzieningen, door bemiddeling tussen ouders en hulpverlenende instanties kan Leergeld ook helpen

  Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen
 • Algemeen Maatschappelijk Werk

  Algemeen Maatschappelijk Werk

   Zonder verwijzing 

  Soms gaat het even niet zo lekker. Dat is heel gewoon. Iedereen heeft dagelijks kleine of grote vragen: geldzorgen, onrust in de buurt, relatieproblemen, opvoeding, eenzaamheid en noem maar op. Soms lukt het gewoon even niet om hiervoor zelf een oplossing te vinden. Ook heel gewoon! En dus staan onze mensen van algemeen maatschappelijk werk ook gewoon voor je klaar om te luisteren en voor een steuntje in de rug.

  Wat doet algemeen maatschappelijk werk?

  Eerst ga je in gesprek om duidelijk te krijgen wat je vraag is. Daarna zoek je samen naar een antwoord. Wát je vertelt, wordt natuurlijk niet doorverteld. Naast individuele ondersteuning kun  je ook trainingen volgen en groepsgerichte ondersteuning krijgen. De begeleiding kan kort duren, soms zijn een paar gesprekken al genoeg. Maar als het nodig is werken we samen langdurig aan een oplossing.

  Hiervoor kun je bij algemeen maatschappelijk werk van Lumens terecht:

  • Relatieproblemen: thuis, met je buren of op het werk
  • Omgaan met moeilijke gebeurtenissen: overlijden, ziekte, ontslag
  • Moeite met emoties: onzekerheid, angst, boosheid
  • Financiële moeilijkheden of problemen met instanties
  • Missen van werk of hobby’s
  • Weg naar instanties
  • Persoonlijke ontwikkeling vragen (assertiviteit, grenzen stellen, stress) 
  • Eenzaamheid

  Daarnaast biedt Lumens trainingen in groepsverband: 

  • Assertiviteitstraining
  • Sterke vrouwen groep 
  • Omgaan met verlies  

  Maatschappelijk werk is gratis. 

  Lumens
 • Zelfhulpgroep Labyrint In Perspectief, Stichting

  Zelfhulpgroep Labyrint In Perspectief, Stichting

   Zonder verwijzing 

  Wat willen wij graag samen:
  De Stichting heeft als doel te bevorderen dat de situatie van familieleden en directbetrokkenen (waaronder mantelzorgers) van psychiatrische patiënten, alsmede die van patiënten leefbaar is, zowel individueel als sociaal en maatschappelijk.
  De Stichting doet dit door het organiseren van lotgenotencontact, het geven van voorlichting, belangenbehartiging en door signalering/doorverwijzing. Dit laatste geldt ook voor psychiatrische patiënten die ons om informatie benaderen.
  De Stichting maakt geen onderscheid in oorzaken, aard, verschijningsvorm, duur of intensiteit van de problematiek van een psychiatrische patiënt.

  Gespreksgroepen
  Er is keuze uit:

  • een kortdurende gespreksgroep voor naastbetrokkenen van mensen met borderline: serie van 10 bijeenkomsten die binnen een jaar worden afgerond.
  • Doorlopende gespreksgroepen voor partners of ouders (of andere relaties): serie van 10 bijeenkomsten. Inschrijving per jaar, met mogelijkheid van verlenging. Tussentijdse instroming mogelijk.

  De kortdurende gespreksgroepen worden gehouden in Eindhoven. De doorlopende gespreksgroepen worden ook gehouden in Eindhoven.

  Thema-avonden
  Over psychiatrische stoornissen, nieuwe behandelingsmethodes etc.
  De thema-avonden worden meestal gehouden in Eindhoven, op een donderdagavond. In principe ’s avonds. Informatie hierover op onze website.

  Familieleden en directbetrokkenen (waaronder mantelzorgers) van mensen met psychische en psychiatrische problemen.
  Bij de directbetrokkenen horen naast partners ook anderen zoals vrienden, buren en collega’s.

  De stichting organiseert gespreksgroepen en thema-avonden.
  Hierboven vind je de informatie over deze avonden.

  Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Zelfhulpnetwerk Zuidoost-Brabant of bel naar onze locatie in Eindhoven.

  Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant
 • Sociaal juridische dienstverlening

  Sociaal juridische dienstverlening

   Zonder verwijzing 

  Onderdeel van de onafhankelijke cliëntondersteuning geboden door MEE Zuidoost Brabant is sociaal juridische dienstverlening. De sociaal juridisch dienstverlener van MEE heeft veel kennis van de wet- en regelgeving, de mogelijkheden van zorgindicaties, beschermingsmaatregelen (zoals bewindvoering), WIA, Wajong en PGB. Ook als er problemen zijn met de zorgverzekering, het Zorgkantoor of Sociale verzekeringsbank (SVB) ondersteunen we u.

  MEE Zuidoost Brabant