Bredeschool Veldhoven
Cordaad Welzijn
 Zonder verwijzing 
Locatie
Veldhoven

Cordaad Welzijn

Brede Welzijnsinstelling. U kunt bij ons terecht voor jongerenwerk, vrijwilligerswerk, maatjes, praktische ondersteuning, wijk en buurtwerk en vluchtelingenwerk

Bedrijfsprofiel

Bredeschool Veldhoven

Uitgebreide omschrijving

De Brede School is een verbreding van het primair onderwijs met allerhande diensten en activiteiten in één concept. Een netwerk van diensten en dienstverleners rondom kinderen van 0-16 jaar. Alle ingrediënten grijpen in elkaar, versterken elkaar en worden aangeboden in dagarrangementen. Zeer gevarieerd en op maat. Het primair onderwijs vormt altijd het hart van dit netwerk waaraan welzijn, jeugdwerk, zorg, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en culturele en sportieve activiteiten toegevoegd kunnen worden. Al naar gelang het verlanglijstje.

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Dagarrangementen

Een dagarrangement is een sluitend pakket, bestaande uit onderwijs, opvang, zorg en vrije tijd voor schoolgaande kinderen. Een programma van elkaar opvolgende diensten en activiteiten, zo veel mogelijk dicht bij huis en voor alle kinderen. Waarbij de totale ontwikkeling van ieder afzonderlijk kind centraal staat. Maatwerk en variatie naast aansluitend en uitdagend. 
Voorwaarde voor het slagen van een dagarrangement is dat partners denken en handelen in het belang van elk kind en zijn ouders. De samenwerking is intensief en kenmerkt zich door multifunctionele accommodaties, multidisciplinaire teamwork, integraal management, uniforme pedagogische uitgangspunten en gelijkwaardigheid.

Het dagarrangement draagt bij aan de uitwisseling van kennis en mensen. Vakmensen in allerlei disciplines blijven, maar worden teamspelers. Teams die krachtige partners worden van de ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen. Ouders worden gefaciliteerd om werk, opvoeding, privé en zorgtaken op verantwoorde wijze te combineren. Het dagarrangement draagt bij aan sociale cohesie en goed burgerschap. De wereld van het kind houdt straks niet meer op bij de eigen voordeur.

Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

 Zonder verwijzing 

Om dit product te gebruiken neem je rechtstreeks contact op met de aanbieder van het product, zonder tussenkomst van de gemeente.

Specificaties

Soort aanbod
Zonder verwijzing
Productcode
Vestigingen Burgemeester van Hoofflaan 151, 5503BL Veldhoven
Leefdomeinen Opgroeien en opvoeden en Leren en ontwikkeling
Leeftijd 0 tot 18 jaar
Locatie ondersteuning Ondersteuning op locatie

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:
Veldhoven 
Burgemeester van Hoofflaan 151, 5503BL Veldhoven
Bereikbaar: werkdagen
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: