Open behandelgroep (3 milieu voorziening) locaties in Deurne en Helmond (zwaar - extra zwaar)
Productcode:
43J38
Locatie(s):

Open behandelgroep (3 milieu voorziening) locaties in Deurne en Helmond (zwaar - extra zwaar)

Over Bijzonder Jeugdwerk

Bijzonder Jeugdwerk helpt jonge mensen (van 0 tot 27 jaar) en hun netwerk bij complexe ontwikkel- en gedragsproblemen. Met onze unieke aanpak weten we zelfs de meest ongemotiveerde jongeren zover te krijgen dat ze zich gaan inzetten voor een positieve toekomst. Wij helpen jonge mensen om zich positief te ontwikkelen, goede keuzes te maken en weer mee te doen in de samenleving, gesteund door hun eigen netwerk.

Dat doen we door:

 • de wérkelijke hulpvraag van jonge mensen (en gezinnen) centraal te stellen;
 • een ontwikkelprogramma op maat te bieden. Zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig;
 • aandacht te hebben voor deze 3 pijlers: opvoeding, behandeling en talentontwikkeling.


Op onze website vindt u een overzicht hulpvormen die wij bieden.

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Ontwikkelprogramma op maat
Bij Bijzonder Jeugdwerk staat niet het aanbod centraal, maar de hulpvraag van de cliënt (jongere en/of gezin). Dat is de basis voor succes. Tijdens de intake formuleren we de hulpvraag samen met de cliënt en de verwijzer. Samen beslissen we welke hulp het meest passend is. Cliënten krijgen vervolgens een ontwikkelprogramma aangeboden dat optimaal aansluit bij hun hulpvraag. Dat programma kan bestaan uit één zorgmodule of uit meerdere modules in opvoeding, behandeling en/of talentontwikkeling. Per cliënt bekijken we wat minimaal nodig is. Waar nodig kunnen we snel schakelen van lichte naar intensieve hulp en andersom. Ook specialistische diagnostiek is mogelijk. Het ontwikkelprogramma wordt steeds samen met de cliënt geëvalueerd en bijgesteld. Om de regie van de cliënt te versterken, is onze hulp altijd blended (mix van online en offline). We streven ernaar dat cliënten hun gewenste toekomstperspectief bereiken op alle levensgebieden: wonen, onderwijs, werk, vrije tijd, sociaal netwerk en gezondheid.


Met indicatie 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Algemeen:
Categorieën Geestelijke gezondheid, Opvang, Relaties en Sociaal netwerk, Scholing en Wonen
Soort aanpak Crisis en Structuur bieden
Soort aanbod Met verwijzing
Verwijzing Met indicatie
Specialisme AD(H)D, Agressie, Angststoornis, Autisme, Depressie, Echtscheiding, Hechtingsproblematiek, Huiselijk geweld / kindermishandeling, Opvoeden, Opvoedingsproblematiek, Persoonlijkheidsstoornis, School / schoolgang, Systeemproblematiek, Trauma / ingrijpende levensgebeurtenissen en Zelfstandig wonen
Doelgroep:
Leeftijd Jeugd (tot en met 27 jaar)
Taal Nederlands
Aangeboden in:
Locatie van ondersteuning

Ondersteuning op locatie:

 • Dagbehandeling/dagbesteding

Rustgelegenheid op locatie:

 • Ja

Locatie ondersteuning:

 • Thuis - ambulant
 • Ondersteuning op locatie

Werktijden ambulant begeleiders:

 • Tijdens kantoortijden
 • In de avond

Openingstijden locatie:

 • Tijdens kantoortijden
 • In de avond
 • Zaterdag
 • Zondag
 • Feestdagen
Gemeenten , Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden en Veldhoven
Wijken Gestel, Meerhoven, Stratum, Strijp Oost, Tongelre / Centrum, Woensel Acht en Aanschot, Woensel Noord-Ontginning, Woensel Noordoost, Woensel Zuidoost en Woensel Zuidwest

Locaties

Wil je informatie van de dienst Open behandelgroep (3 milieu voorziening) locaties in Deurne en Helmond (zwaar - extra zwaar)? Deze is beschikbaar op de volgende locaties:

Deurne
Meester de Jonghlaan  4
5753RR  Deurne
 Beschrijving
0493312589
Bereikbaar: werkdagen