Groepsbegeleiding Jeugd (50J10 en 50J11)
Productcode:
50J11
Locatie(s):
Best en Eindhoven meer...

Groepsbegeleiding Jeugd (50J10 en 50J11)

Active4you biedt gespecialiseerde individuele en groepsbegeleiding aan kinderen, jongeren en (jong) volwassenen in situaties waarbij er sprake is van gedrags-, ontwikkelings- en/of opvoedingsproblematiek." Er worden diverse vormen van groepsbegeleiding aangeboden. Gezien de problematiek van de deelnemers werken we in kleine groepen en veel individuele aandacht. Samen leren, spelen en plezier maken ".

We bieden woensdagmiddag en zaterdagopvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 16 jaar met als doel het aanbieden van passende activiteiten, sociale contacten en respijt zorg. In groepsverband wordt gewerkt aan diverse persoonlijke doelen.

Woensdagmiddag
Op woensdagmiddag wordt gebruik gemaakt van een vaste locatie in Best, in samenwerking met de scouting. Tijdens de lunch wordt het dagprogramma besproken. Aan het eind van de middag wordt het avondeten samen voorbereidt, waarna de dag wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.

Zaterdag
Voor de zaterdagopvang maken we, in samenwerking met een buurtvereniging gebruik van een locatie in de regio Eindhoven. Na binnenkomst wordt de dag besproken. Aan het eind van de ochtend wordt samen de lunch klaargemaakt, waarna er verder gegaan wordt met het middagprogramma.

Girlsclub
Eén keer per maand, op vrijdagavond, organiseren we thema avonden voor alleen meiden. Deze avonden zijn voor meiden in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.

Tienerclub
Eén keer per maand, organiseert Active4you op vrijdagavond een actieve avond voor jeugdigen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Het verschillen van de Tieneravond ten opzichte van de Girlsclub zijn:

 • mix van jongens en meiden, Girlsclub is girls only
 • bij de Tieneravond wordt vooral gewerkt aan de sociale interactie en communicatieve vaardigheden
 • bij de Girlsclub wordt er dieper op de onderwerpen ingegaan
 • bij de Tieneravond ben je vaak fysiek actief vanwege de diverse activiteiten

Dagactiviteiten
In de vakantieperioden biedt Active4you dagactiviteiten voor kinderen (4-12 jaar) en jongeren (13-21 jaar).
De activiteiten vinden plaats op een externe locatie.
De dagactiviteiten kunnen verschillen en zijn in te delen in drie categorieën:

 • Actief en Sportief
 • Ontspannend en gezellig
 • Educatief en/of creatief

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Woensdagmiddag en zaterdag
De begeleiding zorgt voor een uitdagend en structureel dagprogramma. Tijdens de opening wordt de rode draad besproken met de kinderen. Diverse thema’s komen aan bod, meestal gerelateerd aan de natuur, de seizoenen en de interesses van de deelnemers. Naast de actuele thema’s zoals Sinterklaas, Kerst, seizoenen, Carnaval, Pasen etc. biedt het thema “Back tot Basic” de rode draad door het programma. Er wordt geen gebruik gemaakt van computers, maar juist van de natuur.

Girlsclub
Tijdens deze avonden wordt gesproken over onderwerpen die de jongeren bezighouden zoals opkomen voor jezelf, reizen met het openbaar vervoer en omgaan met social media. Er is ruimte om het eigen verhaal te vertellen en tips of advies te geven of te krijgen. Daarnaast wordt geleerd om vriendschappen op te bouwen en te onderhouden. Naast deze sociale doeleinden wordt gewerkt aan het vergroten van de zelfstandigheid.

Tienerclub
De avond begint met gezamenlijk koken en eten, waarna het tijd is voor een activiteit. Middels activiteiten wordt gewerkt aan de sociale interactie en het samenwerken op een laagdrempelige manier. Hierbij wordt in groepsverband aan persoonlijke doelen gewerkt.

Dagactiviteiten
Tijdens een dagactiviteit wordt er in groepsverband gewerkt aan diverse persoonlijke doelen. Denk hierbij aan het aangaan en onderhouden van sociale contacten, samenwerken, communicatieve vaardigheden en leren omgaan met de groepsdynamiek.


Met indicatie 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Algemeen:
Categorieën Geestelijke gezondheid, Opvang, Verslaving en Wonen
Verwijzing Met indicatie
Specialisme AD(H)D, Angststoornis, Autisme, Chronische beperking, Depressie, Hechtingsproblematiek, Hoog gevoeligheid, Huiselijk geweld / kindermishandeling, Opvoedingsproblematiek, PTSS, Paniekstoornis, Persoonlijkheidsstoornis, Psychiatrische stoornis + verslaving, Psychiatrische stoornis + verstandelijke beperking, Psychosomatisch, Stemmingsstoornis, Stress, Systeemproblematiek, Trauma / ingrijpende levensgebeurtenissen, Verstandelijke beperking en Verstandelijke beperking + verslaving
Doelgroep:
Taal Engels en Nederlands
Aangeboden in:
Locatie van ondersteuning

Locatie ondersteuning:

 • Ondersteuning op locatie

Openingstijden locatie:

 • Tijdens kantoortijden
 • In de avond
 • Zaterdag
Gemeenten Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden

Locaties

Wil je informatie van de dienst Groepsbegeleiding Jeugd (50J10 en 50J11)? Deze is beschikbaar op de volgende locaties:

Best
Boslaan-Zuid 11
5681BL  Best
 Beschrijving

Best
Oude Baan 10
5681PS  Best
 Beschrijving

Eindhoven
Jan van der Wegestraat 2
5622JS  Eindhoven
 Beschrijving

Active4you

Active4you biedt gespecialiseerde individuele, diverse groepsbegeleidingen en logeeropvang aan kinderen, jongeren en (jong) volwassenen in situaties waarbij er sprake is van...

Bedrijfsprofiel