Bekijk 64 diensten in het sociaal domein

 • Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting (NEOS)

  Nood- en crisisbedden

   Zonder verwijzing 
  In sommige situaties is directe en spoedeisende hulp nodig. In die gevallen zijn er nood- en crisisbedden beschikbaar. Bij een noodbed wordt een slaapplek en een maaltijd geregeld...
 • Lumens

  Expertisecentrum Mensenhandel en (jeugd)Prostitutie en Zorgcoördinatie

   Zonder verwijzing 
  MENSENHANDEL, PROSTITUTIE, JONGENSPROSTITUTIE In Nederland verstaan wij onder mensenhandel het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met het...
  komt thuis
 • SWOVE

  Maaltijdvoorziening

   Zonder verwijzing 
  SWOVE biedt op werkdagen tussen de middag op vier eetpunten warme maaltijden aan. Daarnaast kunnen Veldhovenaren die niet meer in staat zijn om op een andere manier hun warme...
 • Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant

  Zelfhulpgroepen sociale relaties

   Zonder verwijzing 
  Wat doen we? Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant is een organisatie die lotgenoten bij elkaar brengt. Ook ondersteunen zij zelfhulpgroepen. Wat is zelfhulp? Zelfhulp...
 • MEE Zuidoost Brabant

  Speel-/oppashulp

   Zonder verwijzing 
  Consulenten Informele Zorg van MEE vinden bijna altijd een oplossing bij een vraag. In gesprek met de hulpvrager en een vrijwilliger koppelen zij mensen, wensen en mogelijkheden...
  komt thuis
 • Lumens

  House of Inner Strenght (HIS) voor mannelijke slachtoffers van seksuele uitbuiting

   Zonder verwijzing 
  House of Inner Strength (HIS) is een veilige plek waar mannelijke slachtoffers van seksuele uitbuiting vanuit het hele land terecht kunnen en geholpen kunnen worden. Het HIS staat...
  komt thuis
 • Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Veldhoven

  De SPGV verwijst Veldhovenaren met een handicap naar instanties, die voor hen van nut kunnen zijn

   Zonder verwijzing 
  * Uw inbreng De SPGV verwijst Veldhovenaren met een handicap naar die instanties, die voor hen van nut kunnen zijn bij het vereenvoudigen van het dagelijks leven. Vragen en...
  komt thuis
 • Novadic-Kentron

  Samen Herstellen, Coachingsgroep, Ervaringsgroep

   Zonder verwijzing 
  Over stigma: blog Marcella Mulder (06-12-2017) Sinds begin oktober ben ik ambassadeur van de stichting Samen sterk zonder Stigma. Ik ben zowel in mijn leven als binnen...
 • Cordaad Welzijn

  Vrijwilligerswerk Veldhoven

   Zonder verwijzing 
  Vrijwilligerswerk “Vrijwilligerswerk, de gemeenschap draait er op”, dat hoor je vaak. Vrijwilligerswerk kan je daarnaast ook een mooie kans geven jezelf te...
  komt thuis
 • Bureau Sociaal Raadslieden

  Informatie en advies, formulierenhulp, hulp bij administratie, hulp bij financiële vragen

   Zonder verwijzing 
  Je kunt vragen stellen over geld en recht Dat kan gaan over regels en plichten, maar ook over voorzieningen waar je recht op hebt en over financiële problemen en...
 • Gemeente Veldhoven

  Schulddienstverlening

   Zonder verwijzing 
  Maakt u zich zorgen over uw financiën? Heeft u moeite met het betalen van uw rekeningen? De gemeente helpt u graag. Samen zoeken we naar een blijvende oplossing voor uw...
 • MEE Zuidoost Brabant

  Sociaal juridische dienstverlening

   Zonder verwijzing 
  Onderdeel van de onafhankelijke cliëntondersteuning geboden door MEE Zuidoost Brabant is sociaal juridische dienstverlening. De sociaal juridisch dienstverlener van MEE heeft...
  komt thuis
 • Lumens

  Algemeen Maatschappelijk Werk

   Zonder verwijzing 
  Soms gaat het even niet zo lekker. Dat is heel gewoon. Iedereen heeft dagelijks kleine of grote vragen: geldzorgen, onrust in de buurt, relatieproblemen, opvoeding, eenzaamheid en...
  komt thuis
 • MEE Zuidoost Brabant

  Cursussen voor cliënten en hun netwerk

   Zonder verwijzing 
  MEE organiseert regelmatig cursussen en gespreksgroepen voor mensen met een beperking en hun omgeving. Dit doen we wanneer er veel vragen zijn om bepaalde vaardigheden aan te...
 • Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant

  Zelfhulpgroepen lichamelijke gezondheid

   Zonder verwijzing 
  Wat doen we? Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant is een organisatie die lotgenoten bij elkaar brengt en zelfhulpgroepen ondersteunt. Wat is zelfhulp? Zelfhulp is...
 • Gemeente Veldhoven

  Begeleiding (Wmo)

   Met verwijzing 
  Met Wmo-begeleiding (individuele begeleiding) kunt u zelfstandig blijven wonen en actief deelnemen aan het dagelijks leven. De begeleiding wil uw zelfredzaamheid verbeteren en...
  komt thuis
 • Gemeente Veldhoven

  Hulp bij het huishouden (Wmo)

   Met verwijzing 
  U kunt hulp bij het huishouden krijgen als u: door beperkingen uw huishouden niet (meer) zelf kunt doen  uw huisgenoten het niet van u kunnen overnemen, en u geen...
  komt thuis
 • Gemeente Veldhoven

  Vervoer (Wmo)

   Met verwijzing 
  Kunt u door uw beperkingen niet in uw vervoer voorzien? Dan kunt u een aanvraag doen voor een individuele vervoersvoorziening (zoals een scootmobiel...
  komt thuis
 • Gemeente Veldhoven

  Dagbesteding (Wmo)

   Met verwijzing 
  Hebt u behoefte aan een zinvolle dagbesteding? Deze behoefte kan ontstaan vanuit een beperkte dag-structuur of vereenzaming. Maar ook omdat uw mantelzorgers of sociaal netwerk...
 • Gemeente Veldhoven

  Behandeling (Jeugd)

   Met verwijzing 
  Behandeling is er voor jeugdigen waarbij begeleiding niet voldoende is. Er kan sprake zijn van een gedragsstoornis. Behandeling richt zich altijd op het verminderen en verbeteren...
  komt thuis
 • Gemeente Veldhoven

  Kortdurend verblijf (Jeugd)

   Met verwijzing 
  Kortdurend verblijf wordt als logeeropvang aangeboden. Het logeren vergroot de zelfredzaamheid van de jeugdige. Ook kan zwaardere zorg worden voorkomen. Er wordt volgens...
 • Gemeente Veldhoven

  Langdurig verblijf (Jeugd)

   Met verwijzing 
  Langdurig verblijf kent verschillende vormen. Er zijn open en gesloten verblijfsvormen. Het verblijf is gericht op herstellen, gedragsverandering en het voorkomen van...