Bekijk 58 diensten in het sociaal domein

 • Lumens

  Jeugdmaatschappelijk Werk

   Zonder verwijzing 
  Jeugd Maatschappelijk werk is er voor alle jeugdigen in een gemeente. Zij helpen kinderen, jongeren en hun ouders wanneer het even niet zo lekker loopt, thuis en op school. Wat...
 • Gemeente Veldhoven

  Meedoen-voorziening

   Zonder verwijzing 
  Moet u rondkomen van een laag inkomen uit werk of heeft u een (bijstands)uitkering? Zijn hierdoor de kosten van activiteiten buitenshuis voor u te hoog? Door de Meedoen-voorziening...
 • Cordaad Welzijn

  Bredeschool Veldhoven

   Zonder verwijzing 
  De Brede School is een verbreding van het primair onderwijs met allerhande diensten en activiteiten in één concept. Een netwerk van diensten en dienstverleners rondom...
 • Novadic-Kentron

  Medische Heroïne Behandeling

   Zonder verwijzing 
  Vanuit de Medische Heroïne Unit (MHU) krijgen maximaal 25 chronische heroïneverslaafden een behandeling met medicinale heroïne. Drie keer per dag komen deze...
 • Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen

  Wat doet Stichting Leergeld?

   Zonder verwijzing 
  De stichting streeft ernaar schoolkinderen te laten meedoen in de maatschappij. Als er in een gezin geen geld over is om een kind te laten meedoen met schoolse- en buitenschoolse...
 • SWOVE

  Vrijwillig ter Zijde

   Zonder verwijzing 
  Getrainde vrijwilligers van Vrijwillig Ter Zijde (VTZ) ondersteunen mensen die in de thuissituatie de zorg hebben voor iemand met dementie of voor iemand die terminaal is. Zij...
 • Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg

  Dagopvang voor dak- en thuislozen Dienstencentrum Eindhoven

   Zonder verwijzing 
  Dak- en thuisloze mensen kunnen overdag terecht bij het dienstencentrum. Er is warmte en gezelligheid en contact tussen bezoekers en hulpverleners. Door de laagdrempeligheid van de...
 • SWOVE

  Veldhopper

   Zonder verwijzing 
  Veldhopper is een laagdrempelige vervoersdienst op maat voor zeer kwetsbare ouderen in Veldhoven. Actieve vrijwilligers nemen de rol van chauffeur op zich en rijden met de eigen...
 • SDO

  SDO Korfbal

   Zonder verwijzing 
  SDO werd in 1946 opgericht. Momenteel telt onze vereniging zo'n 300 leden en is daarmee één van de grootste korfballende verenigingen in het zuiden van...
 • MEE Zuidoost Brabant

  Speel-/oppashulp

   Zonder verwijzing 
  Consulenten Informele Zorg van MEE vinden bijna altijd een oplossing bij een vraag. In gesprek met de hulpvrager en een vrijwilliger koppelen zij mensen, wensen en mogelijkheden...
 • MEE Zuidoost Brabant

  Ondersteuning werknemers met een arbeidsbeperking

   Zonder verwijzing 
  Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is het vinden en/of behouden van een passende baan niet altijd vanzelfsprekend. MEE biedt deze werknemers een arbeidsonderzoek en...
 • Bureau Sociaal Raadslieden

  Informatie en advies, formulierenhulp, hulp bij administratie, hulp bij financiële vragen

   Zonder verwijzing 
  Je kunt vragen stellen over geld en recht Dat kan gaan over regels en plichten, maar ook over voorzieningen waar je recht op hebt en over financiële problemen en...
 • de Bibliotheek Veldhoven

  DigiTaalhuis Veldhoven

   Zonder verwijzing 
  Wil je graag Nederlands leren? Beter leren lezen, schrijven of rekenen? Of handiger worden met de computer en internet? Heb je vragen over Donorregistratie? Kom dan naar...
 • Novadic-Kentron

  Preventie, voorlichting en advies

   Zonder verwijzing 
  De afdeling Preventie biedt, vaak in samenwerking met ketenpartners, voorlichtings- en preventieactiviteiten voor jongeren, hun ouders en intermediairen die met jongeren werken. In...
 • MEE Zuidoost Brabant

  Sociaal juridische dienstverlening

   Zonder verwijzing 
  Onderdeel van de onafhankelijke cliëntondersteuning geboden door MEE Zuidoost Brabant is sociaal juridische dienstverlening. De sociaal juridisch dienstverlener van MEE heeft...
 • Gemeente Veldhoven

  Begeleiding (Wmo)

   Met verwijzing 
  Met Wmo-begeleiding (individuele begeleiding) kunt u zelfstandig blijven wonen en actief deelnemen aan het dagelijks leven. De begeleiding wil uw zelfredzaamheid verbeteren en...
 • Gemeente Veldhoven

  Hulp bij het huishouden (Wmo)

   Met verwijzing 
  U kunt hulp bij het huishouden krijgen als u: door beperkingen uw huishouden niet (meer) zelf kunt doen  uw huisgenoten het niet van u kunnen overnemen, en u geen...
 • Gemeente Veldhoven

  Vervoer (Wmo)

   Met verwijzing 
  Kunt u door uw beperkingen niet in uw vervoer voorzien? Dan kunt u een aanvraag doen voor een individuele vervoersvoorziening (zoals een scootmobiel...
 • Gemeente Veldhoven

  Dagbesteding (Wmo)

   Met verwijzing 
  Hebt u behoefte aan een zinvolle dagbesteding? Deze behoefte kan ontstaan vanuit een beperkte dag-structuur of vereenzaming. Maar ook omdat uw mantelzorgers of sociaal netwerk...
 • Gemeente Veldhoven

  Behandeling (Jeugd)

   Met verwijzing 
  Behandeling is er voor jeugdigen waarbij begeleiding niet voldoende is. Er kan sprake zijn van een gedragsstoornis. Behandeling richt zich altijd op het verminderen en verbeteren...
 • Gemeente Veldhoven

  Kortdurend verblijf (Jeugd)

   Met verwijzing 
  Kortdurend verblijf wordt als logeeropvang aangeboden. Het logeren vergroot de zelfredzaamheid van de jeugdige. Ook kan zwaardere zorg worden voorkomen. Er wordt volgens...
 • Gemeente Veldhoven

  Langdurig verblijf (Jeugd)

   Met verwijzing 
  Langdurig verblijf kent verschillende vormen. Er zijn open en gesloten verblijfsvormen. Het verblijf is gericht op herstellen, gedragsverandering en het voorkomen van...