Bekijk 50 diensten in het sociaal domein

 • Cordaad Welzijn

  Jongerenwerk

   Zonder verwijzing 
  Het Jeugd- en Jongerenwerk van Cordaad Welzijn ondersteunt de ontwikkeling van jongeren. Met behulp van leerzame activiteiten en projecten in het middelbaar- en voortgezet...
  komt thuis
 • Novadic-Kentron

  Bemoeizorg

   Zonder verwijzing 
  Samen met collega's van de GGzE werken medewerkers van Novadic-Kentron voor het stedelijk Bemoeizorgteam. Deze bemoeizorgers zoeken zogenaamde zorgwekkende zorgmijders op,...
 • Centrum voor Jeugd en Gezin Veldhoven

  Opvoed- en opgroeiondersteuning

   Zonder verwijzing 
  Het CJG-Veldhoven kan met je meedenken bij al je vragen over opvoeden en opgroeien. We geven je direct advies of zorgen ervoor dat je snel de juiste hulp krijgt. Of het nu gaat...
 • Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant

  Zelfhulpgroepen voor mantelzorgers en familieleden van mensen met een psychiatrische aandoening

   Zonder verwijzing 
  Wat doen we? Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant is een organisatie die lotgenoten bij elkaar brengt en zelfhulpgroepen ondersteunt. Wat is zelfhulp? Zelfhulp is...
 • Lumens

  Jeugdmaatschappelijk Werk

   Zonder verwijzing 
  Jeugd Maatschappelijk werk is er voor alle jeugdigen in een gemeente. Zij helpen kinderen, jongeren en hun ouders wanneer het even niet zo lekker loopt, thuis en op school. Wat...
  komt thuis
 • MEE Zuidoost Brabant

  Klik MEE Vriendengroepen

   Zonder verwijzing 
  Vrijwilligers bieden praktische ondersteuning aan mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, autisme, niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of een...
  komt thuis
 • Novadic-Kentron

  Hulpverlening

   Zonder verwijzing 
  Voor mensen met een hulpvraag voor henzelf of voor mensen uit hun directe omgeving die problemen hebben met of verslaafd zijn aan alcohol, drugs, gokken of andere middelen. Iedere...
 • SWOVE

  Maaltijdvoorziening

   Zonder verwijzing 
  SWOVE biedt op werkdagen tussen de middag op vier eetpunten warme maaltijden aan. Daarnaast kunnen Veldhovenaren die niet meer in staat zijn om op een andere manier hun warme...
 • de Bibliotheek Veldhoven

  DigiTaalhuis Veldhoven

   Zonder verwijzing 
  Wil je graag Nederlands leren? Beter leren lezen, schrijven of rekenen? Of handiger worden met de computer en internet? Heb je vragen over Donorregistratie? Kom dan naar...
 • Lumens

  Actieve Vrouwengroep

   Zonder verwijzing 
  De Actieve Vrouwen groep is er voor vrouwen die het moeilijk vinden voor zichzelf op te komen en eigenlijk altijd anderen voorop stellen. Je leert er je eigen kwaliteiten te...
 • MEE Zuidoost Brabant

  Een Maatje

   Zonder verwijzing 
  Vrijwillige praktische ondersteuning voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, autisme, niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of een chronische...
  komt thuis
 • Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant

  Zelfhulpgroepen sociale relaties

   Zonder verwijzing 
  Wat doen we? Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant is een organisatie die lotgenoten bij elkaar brengt. Ook ondersteunen zij zelfhulpgroepen. Wat is zelfhulp? Zelfhulp...
 • Cordaad Welzijn

  Bredeschool Veldhoven

   Zonder verwijzing 
  De Brede School is een verbreding van het primair onderwijs met allerhande diensten en activiteiten in één concept. Een netwerk van diensten en dienstverleners rondom...
 • Novadic-Kentron

  Medische Heroïne Behandeling

   Zonder verwijzing 
  Vanuit de Medische Heroïne Unit (MHU) krijgen maximaal 25 chronische heroïneverslaafden een behandeling met medicinale heroïne. Drie keer per dag komen deze cliënten naar de...
 • Novadic-Kentron

  Preventie, voorlichting en advies

   Zonder verwijzing 
  De afdeling Preventie biedt, vaak in samenwerking met ketenpartners, voorlichtings- en preventieactiviteiten voor jongeren, hun ouders en intermediairen die met jongeren werken....
 • Gemeente Veldhoven

  Begeleiding (Wmo)

   Met verwijzing 
  Met Wmo-begeleiding (individuele begeleiding) kunt u zelfstandig blijven wonen en actief deelnemen aan het dagelijks leven. De begeleiding wil uw zelfredzaamheid verbeteren en...
  komt thuis
 • Gemeente Veldhoven

  Hulp bij het huishouden (Wmo)

   Met verwijzing 
  U kunt hulp bij het huishouden krijgen als u: door beperkingen uw huishouden niet (meer) zelf kunt doen  uw huisgenoten het niet van u kunnen overnemen, en u geen...
 • Gemeente Veldhoven

  Vervoer (Wmo)

   Met verwijzing 
  Kunt u door uw beperkingen niet in uw vervoer voorzien? Dan kunt u een aanvraag doen voor een individuele vervoersvoorziening (zoals een scootmobiel...
 • Gemeente Veldhoven

  Dagbesteding (Wmo)

   Met verwijzing 
  Hebt u behoefte aan een zinvolle dagbesteding? Deze behoefte kan ontstaan vanuit een beperkte dag-structuur of vereenzaming. Maar ook omdat uw mantelzorgers of sociaal netwerk...
 • Gemeente Veldhoven

  Schulddienstverlening

   Zonder verwijzing 
  Maakt u zich zorgen over uw financiën? Heeft u moeite met het betalen van uw rekeningen? De gemeente helpt u graag. Samen zoeken we naar een blijvende oplossing voor uw...
 • Gemeente Veldhoven

  Behandeling (Jeugd)

   Met verwijzing 
  Behandeling is er voor jeugdigen waarbij begeleiding niet voldoende is. Er kan sprake zijn van een gedragsstoornis. Behandeling richt zich altijd op het verminderen en verbeteren...
 • Gemeente Veldhoven

  Kortdurend verblijf (Jeugd)

   Met verwijzing 
  Kortdurend verblijf wordt als logeeropvang aangeboden. Het logeren vergroot de zelfredzaamheid van de jeugdige. Ook kan zwaardere zorg worden voorkomen. Er wordt volgens...
 • Gemeente Veldhoven

  Langdurig verblijf (Jeugd)

   Met verwijzing 
  Langdurig verblijf kent verschillende vormen. Er zijn open en gesloten verblijfsvormen. Het verblijf is gericht op herstellen, gedragsverandering en het voorkomen van...
 • Gemeente Veldhoven

  Begeleiding (Jeugd)

   Met verwijzing 
  Begeleiding Jeugd is er voor jeugdigen die niet zelfstandig kunnen functioneren. Met begeleiding leren ze bepaalde vaardigheden aan. Of ze maken gedrag eigen dat bijdraagt aan de...