Bekijk 124 diensten in het sociaal domein

 • Zelfhulpgroep Ouders zonder contact met hun volwassen kinderen

  Zelfhulpgroep Ouders zonder contact met hun volwassen kinderen

   Zonder verwijzing 

  De groep is bedoeld voor ouders die geen contact meer hebben met hun volwassen kinderen, waarbij de kinderen ervoor hebben gekozen om het contact met hun ouder(s) te verbreken.

  Deze groep komt 1x in de maand bij elkaar in Beek en Donk.

  Voor deelname aan deze groep kan contact op worden genomen met het kantoor van Stichting Zelfhulp Netwerk

  Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Zelfhulpnetwerk Zuidoost-Brabant of bel naar onze locatie in Eindhoven.

  Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant
 • Inloopspreekuur

   Zonder verwijzing 

  Door en voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Ook mensen met afasie zijn welkom. U kunt naar het spreekuur komen voor informatie en advies, een luisterend oor en steun. Ook is het mogelijk om u in contact te brengen met professionals. 
  U kunt zonder afspraak binnenlopen, elke 4e woensdag van de maand van 10.30 u tot 12.00 u. 

  NAH Veldhoven
 • Zelfhulpgroep ouders van kinderen met verslavingsproblemen

  Zelfhulpgroep ouders van kinderen met verslavingsproblemen

   Zonder verwijzing 

  Bij lotgenoten vind je herkenning, erkenning en steun. Je staat niet alleen. Of zoals een van de ouders het verwoordde; eindelijk iemand die me begrijpt, me niet meteen veroordeelt en aanvoelt hoe moeilijk het voor ouders is. Deze groep is voor ouders die een kind hebben met verslavingsproblemen. De zelfhulpgroep wordt begeleid door 2 ouders van verslaafde kinderen die hiervoor een training hebben gevolgd. U kunt gratis deel nemen en uw anonimiteit wordt gewaarborgd. Er zijn twee groepen. Een groep komt samen in Bakel en de andere groep komt samen in Helmond. Kijk voor meer informatie en deelname op de website van Stichting Zelfhulpnetwerk Zuidoost-Brabant of bel naar onze locatie in Eindhoven.

  Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant
 • Cursussen voor cliënten en hun netwerk

  Cursussen voor cliënten en hun netwerk

   Zonder verwijzing 

  MEE organiseert regelmatig cursussen en gespreksgroepen voor mensen met een beperking en hun omgeving. Dit doen we wanneer er veel vragen zijn om bepaalde vaardigheden aan te leren, zoals bijvoorbeeld omgaan met geld, sociale vaardigheden/opkomen voor jezelf, seksuele vorming, omgaan met sociale media. We doen dit ook als er meerdere vragen zijn om informatie over een bepaald onderwerp zoals opvoeden of autisme. Of als er behoefte is aan het delen van ervaringen over bijvoorbeeld het hebben van een broer of zus die anders is. 

   

   

  MEE Zuidoost Brabant
 • House of Inner Strenght (HIS)

  House of Inner Strenght (HIS)

   Zonder verwijzing 

  House of Inner Strength (HIS) is een veilige plek waar mannelijke slachtoffers van seksuele uitbuiting vanuit het hele land terecht kunnen en geholpen kunnen worden. Het HIS staat open voor jongens/mannen die gedwongen in de prostitutie terecht zijn gekomen, maar ook voor diegenen die vrijwillig als prostitué werken. Mannelijke slachtoffers van zedenmisdrijven kunnen ook bij HIS terecht. Als jij er aan toe bent begeleidt Expertisecentrum Mensenhandel en (jeugd)Prostitutie (EMP) van Lumens je naar de juiste vorm van hulp. Erkenning en herkenning van staan hierbij centraal. Met HIS bieden we je (weer) zingeving, dagbesteding, het opdoen van positieve ervaringen en kennis en helpen we je op weg richting school en/of werk, om weer mee te kunnen doen.

  Dit doen we samen
  Hulp en ondersteuning doen we op maat van jouw behoefte met lokale partners in zorg en veiligheid. Deskundige en betrouwbare partners bieden je hulp op maat zoals gesprekken met de GGD arts, soa testen en HIV- testen. Er is een rechercheur aanwezig van het AVIM (team politie mensenhandel) om eerste gesprekken te voeren: laagdrempelig, informatief en op strafrecht gericht. Vluchtelingen in de Knel is er ook voor eventuele juridische ondersteuning. Er zijn medewerkers van het Leger des Heils aanwezig om, indien je wilt uitstappen, je te helpen bij deze uitstap. Neos biedt trainingen aan ervaringsdeskundigen (misschien wil jij dit wel?) en hulp aan jongeren die dak- en of thuisloos zijn geworden.
  Het FAQ (inloop bij Dynamo) is ook aanwezig voor gesprekken en hulp. En wij zijn continu aanwezig voor het eerste contact en voor de intakes.

  Bieden van alternatieven
  HIS helpt jongens en mannen die uit willen stappen naar een passende alternatieve invulling met school, werk en/of vrijetijdsbesteding en is daarom ook gekoppeld aan Dynamo Jeugdwerk. Daarnaast kun je in gesprek met ervaringsdeskundigen, andere (vermoedelijke) slachtoffers en kun je douchen, eten en drinken.

  Lumens
 • Preventie, voorlichting en advies

  Preventie, voorlichting en advies

   Zonder verwijzing 

  De afdeling Preventie biedt, vaak in samenwerking met ketenpartners, voorlichtings- en preventieactiviteiten voor jongeren, hun ouders en intermediairen die met jongeren werken. In Eindhoven heeft NK een Testservice waar gebruikers pillen en poeders kunnen laten testen. Die testservice is iedere donderdag bij het GGD gebouw aan het Clausplein 10. Voor openingstijden zie onze website -> ben-ik-verslaafd -> adressen-en-voorwaarden-testservice-drugs Een van de activiteiten die preventie biedt is het KOPP-KVO-project, hulp voor kinderen van verslaafde ouders. In samenwerking met de GGZ-instellingen de KOPP/KVO-groepen aangeboden. “KOPP” staat voor “kinderen van ouders met psychiatrische problemen”, “KVO” voor “kinderen van verslaafde ouders”. De KOPP/KVO-groepen zijn bestemd voor kinderen en jongeren die nog geen (al te ernstige) problemen hebben door de situatie thuis. Er zijn groepen voor verschillende leeftijdscategorieën en in sommige regio‚’s ook voor (jong) volwassenen. In een groep zitten ongeveer acht deelnemers van dezelfde leeftijd. In de KOPP/KVO-groepen…
  •kun je samen praten over problemen die je bezighouden;
  •krijg je informatie over psychische ziektebeelden en verslaving;
  •leer je over pesten en sociale vaardigheden, schaamte en schuldgevoel, loyaliteit en loslaten, enzovoort.

  Novadic-Kentron
 • Maaltijdvoorziening

  Maaltijdvoorziening

   Zonder verwijzing 

  SWOVE biedt op werkdagen tussen de middag op vier eetpunten warme maaltijden aan. Daarnaast kunnen Veldhovenaren die niet meer in staat zijn om op een andere manier hun warme maaltijd te regelen, een warme of koelverse maaltijd thuis laten bezorgen.

  SWOVE
 • Blijf niet thuiszitten (vrijwilligersproject)

  Blijf niet thuiszitten (vrijwilligersproject)

   Zonder verwijzing 

  Nederland kent zo'n 1,1 miljoen mensen wiens situatie zorgwekkend is. Dit is veelal een onzichtbare groep die meer aandacht verdient om mensen weer mee te laten doen binnen de samenleving. Er zijn groepen burgers die nog weinig participeren, maar dat wel graag willen. Door betekenisvolle participatie te vergroten kunnen we zorgen voor een vitalere en socialer samenleving. Stichting LOEK@YOU heeft om deze reden het project “Blijf niet thuis zitten” ontwikkelt, zodat alle volwassen “thuiszitters” weer gewoon mee kunnen doen. Het project is drempelverlagend voor de deelnemer vanwege de mogelijke herkenbaarheid van de problematieken. 


  Wat willen we bereiken met het project “Blijf niet thuiszitten?"

   
  Stichting LOEK@YOU vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen, ook alle volwassenen. Iedereen heeft namelijk een talent dat waardevol is en ingezet kan worden in de maatschappij. Binnen Stichting LOEK@YOU kunnen deze mensen hun talenten vrijwillig inzetten om op die manier enerzijds bij te dragen aan de inclusie van onze doelgroep (kinder-thuiszitters) en anderzijds naar eigen kracht weer (meer) te participeren binnen de samenleving. Het bevorderen van zelfvertrouwen, het zinvol bezig zijn en waardering van beide doelgroepen staat hierbij centraal. 
   

  Stichting LOEK@YOU
 • Zelfhulpgroep Iraanse vrouwen (Persian Eindhoven

  Zelfhulpgroep Iraanse vrouwen (Persian Eindhoven

   Zonder verwijzing 

  Wij willen graag samen ervaringen uitwisselen over hoe te leven in twee culturen. We organiseren bijeenkomsten waarin vrouwen elkaar ondersteunen door middel van het uitwisselen van ervaringen en het (h)erkennen van situaties. Door middel van activiteiten komen we tot een goed lotgenotencontact.

  Deelname is gratis.

  De groep komt samen in Eindhoven.

  Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Zelfhulpnetwerk Zuidoost-Brabant of bel naar onze locatie in Eindhoven.

  Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant
 • Zelfhulpgroepen verslaving herstel

  Zelfhulpgroepen verslaving herstel

   Zonder verwijzing 

  Wat doen we?
  Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant is een organisatie die lotgenoten bij elkaar brengt en zelfhulpgroepen ondersteunt.

  Wat is zelfhulp?
  Zelfhulp is lotgenoten contact zonder dat er een professional bij aanwezig is.
  Lotgenoten kunnen elkaar binnen een zelfhulpgroep ontmoeten. De deelname aan een zelfhulpgroep is gratis. Het is een laagdrempelige manier om met mensen in contact te komen die tegen dezelfde dingen aanlopen of hetzelfde hebben (meegemaakt) als jij. Je hebt geen doorverwijzing nodig om deel te kunnen nemen aan een zelfhulpgroep.

  Wat kan je verwachten in een groep?
  Deelname aan een zelfhulpgroep kan helend en steunend zijn. Mensen die hetzelfde hebben meegemaakt begrijpen vaak beter waar je mee worstelt dan mensen die niet dezelfde ervaring hebben. Door met elkaar te praten over je ervaringen weet je dat je niet de enige bent, maar kun je ook praten over alle mogelijkheden die er wel zijn en hoe je krachtiger in het leven kunt staan.

  Er zijn ruim 100 verschillende groepen in 4 verschillende categorieën. In de categorie verslaving en herstel zijn er veel verschillende groepen, denk hierbij aan groepen voor mensen met:
  – alcoholverslaving,
  – drugsverslaving,
  – gokverslaving,
  – game verslaving
  – eetstoornis,
  – relatieverslaving,

  - werkverslaving, 
  – verslavingsgroepen voor vrouwen,
  – verslaving en dubbeldiagnose,
  – ouders van kinderen met een verslaving,
  – familie/betrokkenen van mensen met een alcohol/drugsverslaving,
  – familie/betrokkenen van mensen met een eetstoornis,
  – familie/betrokkenen van mensen met een gokverslaving,

  - Internationale meetings, zoals Engelstalig en Poolstalig,
  – enzovoorts.

  Wil je ons hele aanbod weten, neem dan contact op via de website of door te bellen met Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant.

  Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant
 • Een Maatje

  Een Maatje

   Zonder verwijzing 

  Vrijwillige praktische ondersteuning voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, autisme, niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of een chronische ziekte. Consulenten Informele Zorg van MEE vinden bijna altijd een oplossing bij een vraag. In gesprek met de hulpvrager en een vrijwilliger koppelen zij mensen, wensen en mogelijkheden aan elkaar. Bij een wederzijdse klik ontstaan de mooiste oplossingen.

   

  MEE Zuidoost Brabant
 • Educatief programma LOEK@TALENT (vrijwilligersproject)

  Educatief programma LOEK@TALENT (vrijwilligersproject)

   Zonder verwijzing 

  Stichting LOEK@YOU vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren mee kunnen doen in de maatschappij en dat talenten en kwaliteiten worden versterkt. Met de educatieve activiteiten van LOEK@TALENT kan iedereen zijn of haar talenten ontdekken en verder ontwikkelen. Plezier en ‘samen doen’ vinden wij ook belangrijk. 


  Voor wie zijn de educatieve activiteiten bedoeld?  
  De educatieve activiteiten zijn er voor kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar met een (redelijk) normale en hoge begaafdheid. De kinderen en jongeren die deelnemen kunnen moeilijker mee doen in de maatschappij. Soms is dit tijdelijk en soms is dit blijvend van aard. Te denken valt aan kinderen en jongeren met autisme, ADHD, hoogbegaafdheid, hechtingsproblematiek, MCDD, TOS, een hoge prikkelgevoeligheid, kinderen die extra aandacht behoeven omdat het even niet goed gaat, zoals: buikpijn bij het aangaan van nieuwe activiteiten of zenuwen bij het ontmoeten van nieuwe kinderen en jongeren. 

  Stichting LOEK@YOU
 • SDO Korfbal

  SDO Korfbal

   Zonder verwijzing 

  SDO werd in 1946 opgericht. Momenteel telt onze vereniging zo'n 300 leden en is daarmee één van de grootste korfballende verenigingen in het zuiden van Nederland. Prestatie neemt bij SDO een belangrijke plaats in en SDO probeert met behulp van professionele begeleiding en veel enthousiasme de leden zo goed mogelijk op te leiden.

  Bij SDO draait het niet alléén om presteren. Ook de gezelligheid staat hoog in het vaandel bij SDO. Er worden bij SDO dan ook maandelijks activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten lopen uiteen van kampen voor de jeugd tot toernooien en kerstdiners tot feestavonden, enzovoorts.

  Bij SDO kan jong en oud terecht om te sporten en ook voor personen met een verstandelijke beperking heeft SDO een team.

  Bent u meer op zoek naar vrijwilligers werk en steekt u graag de handen uit de mouwen achter de bar of bij onderhoud van de kantine ook dan bent u van harte welkom bij onze club.

  SDO is een vereniging die niet stilzit!

  SDO
 • Zelfhulpgroep Adult Children Of Alcoholics (ACA)

  Zelfhulpgroep Adult Children Of Alcoholics (ACA)

   Zonder verwijzing 

  De groep ACA is voor volwassen kinderen van alcoholverslaafden. Verslaving wordt ook wel eens een gezinsziekte genoemd. Verslaving beïnvloedt namelijk het hele gezin en het vraagt van de niet-verslaafde gezinsleden veel aanpassing. Ouders die problemen hebben met alcohol, drugs en/of gokken, beseffen vaak niet volledig hoeveel invloed dit heeft op het gezin. Je kunt daarom bij lotgenoten herkenning, erkenning en steun vinden. Je staat niet alleen. De ACA heeft 2 groepen, het zijn open groepen, dus je kunt zonder aanmelding gelijk aansluiten.
  Deelname is gratis.

  Er zijn 2 groepen, beide komen samen in Eindhoven.

  Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant of bel naar onze locatie in Eindhoven.

  Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant
 • Veldwerk Soepbus

  Veldwerk Soepbus

   Zonder verwijzing 

  Soepbus De soepbus trekt een aantal keer per week er op uit om dak- en thuisloze mensen te voorzien van soep, koffie, brood, warme kleding en dekens. Dat is het eerste wat zij nodig hebben en vaak de enige manier om met hen in contact te komen. Het Leger des Heils is er voor iedereen. Niet iedereen die soep komt halen, is dak- en of thuisloos. Sommigen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen en kunnen een kom soep en wat aandacht goed gebruiken. Anderen hebben te maken met verslavingen, een slechte gezondheid, schulden of psychische problemen. Zelf gaan ze niet op zoek naar professionele hulp. Soep is vaak de eerste stap op weg naar verbeteringen. We zoeken altijd naar het verhaal achter de mens en leggen contact om het vertrouwen te winnen. Als het nodig is, verwijzen we de mensen naar verdere hulpverlening. Doel is om dakloosheid op te heffen en perspectief voor de toekomst te bieden. Maatschappelijk belang De soepbus vermindert overlast, criminaliteit en geweld en daarmee het gevoel van onbehagen en onveiligheid bij buurtbewoners. Er is eindelijk iemand die zich bekommert om de mensen die op straat leven. Daarbij heeft de soepbus een signaleringsfunctie met betrekking tot zorgmijdende hulpbehoevenden. Buurtbewoners weten het Leger des Heils te vinden als zij zich zorgen maken om een buurtgenoot. De soepbus vervult een brugfunctie naar de maatschappelijke opvang en heft dakloosheid op. De kop soep als begin van een nieuw leven.

  Arie: "Via de medewerkers van de soepbus heb ik een plek gekregen in de opvang. Voor ik op straat kwam, werkte ik bij een bank en had een goed inkomen. Mijn vrouw ging weg, ik begon te drinken en stopte met de medicijnen tegen depressie. Het ging snel bergafwaarts. Ik leefde als een zombie. Contact was nauwelijks mogelijk. Af en toe een kom soep hield me warm."

  Samenwerking: Soepbus is een samenwerkingsverband tussen Sint Annaklooster, Stichting Neos en Leger des Heils Bijzonderheden: Maandag en woensdag van 19:00 – 22:00 uur

  Effect: Signalering en vroeginterventie Duur: Kortdurend Aanmelden: Niet van toepassing

  Locatie: Parkeerplaats Bedrijfsbureau Leger des Heils Raiffeisenstraat 1

  Contactpersoon: Wies Weekers

  Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
 • Begeleiding (Wmo)

  Begeleiding (Wmo)

   Met verwijzing 

  Met Wmo-begeleiding (individuele begeleiding) kunt u zelfstandig blijven wonen en actief deelnemen aan het dagelijks leven. De begeleiding wil uw zelfredzaamheid verbeteren en behouden. Zodat opname in een instelling, verwaarlozing of achteruitgang voorkomen kunnen worden. 

  Bij individuele begeleiding kunt u denken aan:

  • ondersteuning bij het aanbrengen en versterken van structuur
  • hulp bij het voeren en versterken van de regie op het eigen leven
  • het aanleren verbeteren van sociale of praktische vaardigheden

  Voor begeleiding betaalt u een eigen bijdrage.

  Loket Welzijn Wonen Zorg

  Wilt u in aanmerking komen voor begeleiding? Of wilt u hier meer informatie over? Dan kunt u contact opnemen met het loket Welzijn Wonen Zorg. Het loket is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 13.00 uur op het verkorte telefoonnummer 14 040. U kunt ook mailen naar loketwelzijnwonenzorg@veldhoven.nl.

  Hebt u van gemeente Veldhoven al een indicatie voor Wmo-begeleiding?

  Hier vindt u de gecontracteerde aanbieders begeleiding Wmo.

  Gemeente Veldhoven
  Productcode
  Begeleiding (Wmo) met verwijzing
 • Hulp bij het huishouden (Wmo)

  Hulp bij het huishouden (Wmo)

   Met verwijzing 

  U kunt hulp bij het huishouden krijgen als u:

  • door beperkingen uw huishouden niet (meer) zelf kunt doen 
  • uw huisgenoten het niet van u kunnen overnemen, en
  • u geen particuliere hulp kunt bekostigen

  U kunt hierbij denken aan de afwas doen, stofzuigen, strijken, schoonmaken en ramen wassen. Het gaat om het structurele huishoudelijke werk in de woning. Tuinonderhoud, het vegen van de stoep en het wassen van de ramen aan de buitenzijde worden niet meegenomen in de indicatie. We kijken ook of u kunt worden geholpen met algemeen gebruikelijke voorzieningen, zoals een maaltijd- of een boodschappendienst.

  Naast het overnemen van taken, kunt u ook aansturing of begeleiding krijgen bij de huishoudelijke taken. Ook kunt u advies, instructie of voorlichting krijgen over het huishouden. 

  Ondersteuning en persoonlijke verzorging (zoals hulp bij het opstaan, douchen, scheren en aankleden) vallen hier niet onder. In de meeste gevallen kunt u hiervoor terecht bij uw zorgverzekeraar.

  Gemeente Veldhoven
  Productcode
  Hulp bij het huishouden (Wmo) met verwijzing
 • Vervoer (Wmo)

  Vervoer (Wmo)

   Met verwijzing 

  Kunt u door uw beperkingen niet in uw vervoer voorzien? Dan kunt u een aanvraag doen voor een individuele vervoersvoorziening (zoals een scootmobiel of driewielfiets) of voor een pasje voor Taxbus.

  Taxbus, ofwel het Collectief Vraag-afhankelijk Vervoer (CVV), is bedoeld om sociale contacten te onderhouden. Zoals bezoek aan uw vrienden en familie, ziekenbezoek en vervoer van en naar NS-stations. Taxbus werkt net iets anders dan een gewone taxi. Het gaat om vervoer van deur tot deur, waarbij Taxbus 15 minuten eerder of later dan het afgesproken tijdstip bij u kan aankomen. Ook kan er tijdens de rit een stukje worden omgereden: om andere reizigers op te halen of weg te brengen. Daarom is Taxbus goedkoper dan de gewone taxi. U betaalt een vast bedrag per kilometer en een opstaptarief. Kijk voor meer informatie op de website van Taxbus

  Loket Welzijn Wonen Zorg

  Wilt u in aanmerking komen voor een individuele vervoersvoorziening of een pasje voor Taxbus? Of wilt u er meer informatie over? Dan kunt u contact opnemen met het loket Welzijn Wonen Zorg. Het loket is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 13.00 uur op het verkorte telefoonnummer 14 040. U kunt ook mailen naar loketwelzijnwonenzorg@veldhoven.nl.

  Gemeente Veldhoven
  Productcode
  Vervoer (Wmo) met verwijzing
 • Dagbesteding (Wmo)

  Dagbesteding (Wmo)

   Met verwijzing 

  Hebt u behoefte aan een zinvolle dagbesteding? Deze behoefte kan ontstaan vanuit een beperkte dag-structuur of vereenzaming. Maar ook omdat uw mantelzorgers of sociaal netwerk overbelast zijn. Dagbesteding is in groepsverband. Het biedt u structuur en activiteiten voor de dag en u ontmoet er andere mensen. U kunt enige persoonlijke ondersteuning/begeleiding krijgen bij verzorgingstaken, bijvoorbeeld als u naar de wc moet. 

  Voor dagbesteding betaalt u een eigen bijdrage.

  Loket Welzijn Wonen Zorg

  Wilt u in aanmerking komen voor dagbesteding? Of wilt u er meer informatie over? Dan kunt u contact opnemen met het loket Welzijn Wonen Zorg. Het loket is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 13.00 uur op het verkorte telefoonnummer 14 040. U kunt ook mailen naar loketwelzijnwonenzorg@veldhoven.nl.

  Hebt u van gemeente Veldhoven al een indicatie voor Wmo dagbesteding?

  Hier vindt u de gecontracteerde aanbieders dagbesteding Wmo.

  Gemeente Veldhoven
  Productcode
  Dagbesteding (Wmo) met verwijzing
 • Behandeling (Jeugd)

  Behandeling (Jeugd)

   Met verwijzing 

  Behandeling is er voor jeugdigen waarbij begeleiding niet voldoende is. Er kan sprake zijn van een gedragsstoornis. Behandeling richt zich altijd op het verminderen en verbeteren van de problematiek. Er wordt gewerkt volgens een plan van aanpak en met een gericht doel. Behandeling is altijd tijdelijk. In principe richt de behandeling zich op uw kind, maar ouders of verzorgers kunnen ook betrokken worden. Soms zijn diagnostiek en advies genoeg om een jeugdige voldoende op weg te helpen. Er is dan geen behandeling nodig.  

  Bureaudienst Jeugd

  Wilt u in aanmerking komen voor behandeling of meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met het de bureaudienst Jeugd of uw huisarts.

  De bureaudienst is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 13.00 uur op het verkorte telefoonnummer 14 040. U kunt ook mailen naar jeugd@veldhoven.nl

  Gemeente Veldhoven
  Productcode
  Behandeling (Jeugd) met verwijzing
 • Kortdurend verblijf (Jeugd)

  Kortdurend verblijf (Jeugd)

   Met verwijzing 

  Kortdurend verblijf wordt als logeeropvang aangeboden. Het logeren vergroot de zelfredzaamheid van de jeugdige. Ook kan zwaardere zorg worden voorkomen. Er wordt volgens een individueel ondersteuningsplan aan doelen gewerkt. Ouder(s)/verzorgers worden daar actief bij betrokken.

  Tijdens het logeren is er begeleiding die zich richt op het goed verlopen van het logeren, zoals het eten, het slapen en gezamenlijke activiteiten.

  Begeleiding van de jeugdige en het gezin tijdens en rondom de logeermomenten, is ook onderdeel van de hulp.

  Bureaudienst Jeugd

  Wilt u in aanmerking komen voor kortdurend verblijf of er meer informatie over? Dan kunt u contact opnemen met de bureaudienst Jeugd of uw huisarts.

  De bureaudienst is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 13.00 uur op het verkorte telefoonnummer 14 040. U kunt ook mailen naar jeugd@veldhoven.nl.

  Gemeente Veldhoven
  Productcode
  Kortdurend verblijf (Jeugd) met verwijzing
 • Langdurig verblijf (Jeugd)

  Langdurig verblijf (Jeugd)

   Met verwijzing 

  Langdurig verblijf kent verschillende vormen.

  Er zijn open en gesloten verblijfsvormen. Het verblijf is gericht op herstellen, gedragsverandering en het voorkomen van verergering. Daarnaast op het versterken van de opvoedvaardigheden van de omgeving van de jeugdige. Onderdeel van dit verblijf is een behandelvorm. Deze behandeling wordt gecombineerd met intensieve ondersteuning aan de thuissituatie. Dat is gericht op terugkeer van de jeugdige naar de ouders of het netwerk.

  Gezinshuis
  Gezinshuizen zijn kleinschalige woonvormen. Waarin gezinshuisouders in hun eigen gezin en in hun eigen huis één of meerdere jeugdigen tussen de 0 en 21 jaar opnemen.

  Pleegzorg
  Als een jeugdige tijdelijk niet thuis kan wonen door problematiek van ouders of van de jeugdige zelf, kan pleegzorg worden ingezet. De draagkracht van het gezin is onvoldoende om een stabiele thuissituatie te bieden.

  Bureaudienst Jeugd

  Wilt u in aanmerking komen voor verblijf of er meer informatie over? Dan kunt u contact opnemen met het de bureaudienst Jeugd of uw huisarts.

  De bureaudienst is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 13.00 uur op het verkorte telefoonnummer 14 040. U kunt ook mailen naar jeugd@veldhoven.nl

  Gemeente Veldhoven
  Productcode
  Langdurig verblijf (Jeugd) met verwijzing
 • Begeleiding (Jeugd)

  Begeleiding (Jeugd)

   Met verwijzing 

  Begeleiding Jeugd is er voor jeugdigen die niet zelfstandig kunnen functioneren. Met begeleiding leren ze bepaalde vaardigheden aan. Of ze maken gedrag eigen dat bijdraagt aan de opvoeding of het functioneren in de maatschappij.

  Bureaudienst Jeugd

  Wilt u in aamerking komen voor begeleiding of er meer informatie over? Dan kunt u contact opnemen met het de bureaudienst Jeugd. De bureaudienst is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 13.00 uur op het verkorte telefoonnummer 14 040. U kunt ook mailen naar jeugd@veldhoven.nl.

  Gemeente Veldhoven
  Productcode
  Begeleiding (Jeugd) met verwijzing