Bekijk 54 diensten in het sociaal domein

 • de Bibliotheek Veldhoven

  DigiTaalhuis Veldhoven

   Zonder verwijzing 
  Wil je graag Nederlands leren? Beter leren lezen, schrijven of rekenen? Of handiger worden met de computer en internet? Heb je vragen over Donorregistratie? Kom dan naar...
 • Gemeente Veldhoven

  Meedoen-voorziening

   Zonder verwijzing 
  Moet u rondkomen van een laag inkomen uit werk of heeft u een (bijstands)uitkering? Zijn hierdoor de kosten van activiteiten buitenshuis voor u te hoog? Door de Meedoen-voorziening...
 • MEE Zuidoost Brabant

  Ondersteuning werknemers met een arbeidsbeperking

   Zonder verwijzing 
  Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is het vinden en/of behouden van een passende baan niet altijd vanzelfsprekend. MEE biedt deze werknemers een arbeidsonderzoek en...
 • Lumens

  Actieve Vrouwengroep

   Zonder verwijzing 
  De Actieve Vrouwen groep is er voor vrouwen die het moeilijk vinden voor zichzelf op te komen en eigenlijk altijd anderen voorop stellen. Je leert er je eigen kwaliteiten te...
 • Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant

  Zelfhulpgroepen voor mantelzorgers en familieleden van mensen met een psychiatrische aandoening

   Zonder verwijzing 
  Wat doen we? Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant is een organisatie die lotgenoten bij elkaar brengt en zelfhulpgroepen ondersteunt. Wat is zelfhulp? Zelfhulp is...
 • MEE Zuidoost Brabant

  Speel-/oppashulp

   Zonder verwijzing 
  Consulenten Informele Zorg van MEE vinden bijna altijd een oplossing bij een vraag. In gesprek met de hulpvrager en een vrijwilliger koppelen zij mensen, wensen en mogelijkheden...
  komt thuis
 • Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant

  Zelfhulpgroepen verslaving herstel

   Zonder verwijzing 
  Wat doen we? Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant is een organisatie die lotgenoten bij elkaar brengt en zelfhulpgroepen ondersteunt. Wat is zelfhulp? Zelfhulp is...
 • Cordaad Welzijn

  Buurt en Wijk

   Zonder verwijzing 
  Buurt- en burgerinitiatief is dàt initiatief dat ontstaat in wijk, buurt en/of straat en dat kan functioneren zonder formele structuur. Samen de speeltuin opknappen, samen...
  komt thuis
 • MEE Zuidoost Brabant

  Onafhankelijke cliëntondersteuning voor mensen met beperkingen

   Zonder verwijzing 
  Familie of vrienden kunnen u helpen bij een gesprek met uw gemeente, maar misschien wilt u juist hulp van iemand die u niet zo goed kent en die toch uw probleem heel goed begrijpt....
  komt thuis
 • Langer Thuis Kompas

  Langer Thuis Kompas

   Zonder verwijzing 
  Ouderen willen, en moeten, zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, maar dit moet wel op een veilige en verantwoorde manier mogelijk zijn. Om inwoners en mantelzorgers van...
 • Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant

  Zelfhulpgroepen Geestelijke gezondheid

   Zonder verwijzing 
  Wat doen we? Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant is een organisatie die lotgenoten bij elkaar brengt en zelfhulpgroepen ondersteunt. Wat is zelfhulp? Zelfhulp is...
 • Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant

  Zelfhulpgroepen sociale relaties

   Zonder verwijzing 
  Wat doen we? Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant is een organisatie die lotgenoten bij elkaar brengt. Ook ondersteunen zij zelfhulpgroepen. Wat is zelfhulp? Zelfhulp...
 • Lumens

  Expertisecentrum Mensenhandel en (jeugd)Prostitutie en Zorgcoördinatie

   Zonder verwijzing 
  MENSENHANDEL, PROSTITUTIE, JONGENSPROSTITUTIE In Nederland verstaan wij onder mensenhandel het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met het...
  komt thuis
 • Novadic-Kentron

  Samen Herstellen, Coachingsgroep, Ervaringsgroep

   Zonder verwijzing 
  Over stigma: blog Marcella Mulder (06-12-2017) Sinds begin oktober ben ik ambassadeur van de stichting Samen sterk zonder Stigma. Ik ben zowel in mijn leven als binnen...
 • Centrum voor Jeugd en Gezin Veldhoven

  Opvoed- en opgroeiondersteuning

   Zonder verwijzing 
  Het CJG-Veldhoven kan met je meedenken bij al je vragen over opvoeden en opgroeien. We geven je direct advies of zorgen ervoor dat je snel de juiste hulp krijgt. Of het nu gaat...
 • Gemeente Veldhoven

  Begeleiding (Wmo)

   Met verwijzing 
  Met Wmo-begeleiding (individuele begeleiding) kunt u zelfstandig blijven wonen en actief deelnemen aan het dagelijks leven. De begeleiding wil uw zelfredzaamheid verbeteren en...
  komt thuis
 • Gemeente Veldhoven

  Hulp bij het huishouden (Wmo)

   Met verwijzing 
  U kunt hulp bij het huishouden krijgen als u: door beperkingen uw huishouden niet (meer) zelf kunt doen  uw huisgenoten het niet van u kunnen overnemen, en u geen...
 • Gemeente Veldhoven

  Vervoer (Wmo)

   Met verwijzing 
  Kunt u door uw beperkingen niet in uw vervoer voorzien? Dan kunt u een aanvraag doen voor een individuele vervoersvoorziening (zoals een scootmobiel...
 • Gemeente Veldhoven

  Dagbesteding (Wmo)

   Met verwijzing 
  Hebt u behoefte aan een zinvolle dagbesteding? Deze behoefte kan ontstaan vanuit een beperkte dag-structuur of vereenzaming. Maar ook omdat uw mantelzorgers of sociaal netwerk...
 • Gemeente Veldhoven

  Behandeling (Jeugd)

   Met verwijzing 
  Behandeling is er voor jeugdigen waarbij begeleiding niet voldoende is. Er kan sprake zijn van een gedragsstoornis. Behandeling richt zich altijd op het verminderen en verbeteren...
 • Gemeente Veldhoven

  Kortdurend verblijf (Jeugd)

   Met verwijzing 
  Kortdurend verblijf wordt als logeeropvang aangeboden. Het logeren vergroot de zelfredzaamheid van de jeugdige. Ook kan zwaardere zorg worden voorkomen. Er wordt volgens...
 • Gemeente Veldhoven

  Langdurig verblijf (Jeugd)

   Met verwijzing 
  Langdurig verblijf kent verschillende vormen. Er zijn open en gesloten verblijfsvormen. Het verblijf is gericht op herstellen, gedragsverandering en het voorkomen van...