Archipel
Locaties:
Bakel, Best, Eindhoven meer...

Archipel

Archipel heeft, samen met alle medewerkers, haar krachten bepaald. Samen gingen we op zoek naar ons onderscheidend vermogen. Op basis van deze unieke krachten is bepaald hoe we de toekomst voor Archipel zien in de veranderende markt. De basis is onze goede kwaliteit in het leveren van intra- en extramurale zorg. De intramurale zorg als grootste en belangrijkste pijler, de extramurale zorg als grootste groeipijler. We gaan de toekomst aan met minder bureaucratie, minder regels en minder managen. Met de cliënt in eigen regie zal ook de medewerker in eigen regie zijn en verantwoordelijkheid voor zijn functioneren nemen en delen. Onze koers staat omschreven in het beleidsplan 'Met volle kracht vooruit'. Onze missie bestaat uit drie zinnen: 1. Binnen en buiten gewoon goed 2. Speciaal voor het bijzondere 3. Eigen zinnige regie Binnen en buiten gewoon goed Zowel binnen (intra) als buiten (extramuraal) onze locaties verlenen wij zorg en diensten van goede kwaliteit. Ook (ge)woon, de huisvesting, is onderdeel van onze dienstverlening. Met gewoon goed bedoelen we ook welzijn. Deze primaire producten zijn ons bestaansrecht en moeten dan ook gewoon van goede kwaliteit zijn. Dit is de basis waarop we verder kunnen bouwen. Speciaal voor het bijzondere De gespecialiseerde zorg en huisvesting voor bijzondere doelgroepen zijn onder deze noemer begrepen. Speciaal niet alleen voor cliënten maar ook voor medewerkers en vrijwilligers. Oog hebben voor talenten en ontwikkeling of juist voor beperkingen. Eigenzinnige regie Dit betreft vooral onze visie. We moeten alle ontwikkelingen die we aangaan toetsen aan deze visie. Het moet vanzelfsprekend zijn dat de cliënt of -vertegenwoordiger degene is die bepaalt. Dit zal leiden tot een zinnige en betekenisvolle (ver)vulling van het leven en welzijn. Ook van de medewerker mag verwacht worden dat hij eigen regie en verantwoordelijkheid neemt. Ook de wijze van organiseren zal steeds meer aan dit criterium moeten voldoen, waarbij het gaat om duurzame en zinnige vernieuwing.

Specificaties

Algemeen:
Diensten Diëtisten, Ergotherapie, Fysiotherapie, Psychologie, Revalidatie en Verpleeghuizen
Bedient Noord-Brabant

Locaties

Diensten van Archipel zijn beschikbaar op de volgende locaties:

Bakel
Roessel 3
5761RP  Bakel
 Beschrijving
0402635999
Bereikbaar: werkdagen

Best
Molenveste 1
5683BE  Best
 Beschrijving
0499362500
Bereikbaar: werkdagen

Best
Nazarethstraat 10
5683AP  Best
 Beschrijving
0499362600
Bereikbaar: werkdagen

Best
Lage Vleutweg 7
5681NZ  Best
 Beschrijving
0499362500
Bereikbaar: werkdagen

Best
Sint Antoniusweg 5
5684LX  Best
 Beschrijving
0499362500
Bereikbaar: werkdagen

Eindhoven
Parklaan 97
5613BC  Eindhoven
 Beschrijving
0402610111
Bereikbaar: werkdagen

Eindhoven
Waddenzeelaan 2
5628HB  Eindhoven
 Beschrijving
0402641111
Bereikbaar: werkdagen

Eindhoven
St. Claralaan 39
5654AV  Eindhoven
 Beschrijving
0402513910
Bereikbaar: werkdagen

Eindhoven
Sterkenburg 2
5653ND  Eindhoven
 Beschrijving
0402520311
Bereikbaar: werkdagen

Eindhoven
Drosserstraat 1
5623ME  Eindhoven
 Beschrijving
0402158000
Bereikbaar: werkdagen

Eindhoven
Strijpsestraat 144
5616GT  Eindhoven
 Beschrijving
0402610200
Bereikbaar: werkdagen

Eindhoven
Gagelboschplein 200
5654KS  Eindhoven
 Beschrijving
0402504400
Bereikbaar: werkdagen

Eindhoven
Gagelboschplein 300
5654KT  Eindhoven
 Beschrijving
0402504400
Bereikbaar: werkdagen

Eindhoven
Frederiklaan 189a
5616NG  Eindhoven
 Beschrijving
0402610102
Bereikbaar: werkdagen

Eindhoven
Generaal Horrocksstraat 19
5623GA  Eindhoven
 Beschrijving
0402485523
Bereikbaar: werkdagen

Nuenen
Jo van Dijkhof 110
5672DA  Nuenen
 Beschrijving
0402845229
Bereikbaar: werkdagen

Son en Breugel
Bontstraat 71
5691SV  Son en Breugel
 Beschrijving
0499333000
Bereikbaar: werkdagen

Roessel 3
5761RP 

Bakel

  Beschrijving
 Website
0402635999
Bereikbaar: werkdagen


Meer locaties